Roaccutane bevat isotretinoïne – een stof die verwant is met vitamine A en die behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd retinoïden (voor de behandeling van acne).

Roaccutane wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige vormen van acne (zoals nodulaire acne of acne conglobata of acne met een risico van blijvende littekens) bij volwassenen en jongeren. U zal Roaccutane gebruiken wanneer uw acne niet verbeterd is ondanks anti-acnebehandelingen, met inbegrip van antibiotica en huidbehandelingen.

Roaccutane mag niet worden gebruikt om prepuberale acne te behandelen en ook niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Een behandeling met Roaccutane moet gebeuren onder supervisie van een dermatoloog (een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van huidaandoeningen).

Roaccutane caps 30 x 10mg

Roaccutane caps 30 x 20mg

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 - 1210 BRUSSEL

Website:

e-mail:

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002123 created on 04/05/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.