Nederlands

Gavreto® (pralsetinib) ▼

Gavreto is een middel tegen kanker dat de werkzame stof pralsetinib bevat.

Gavreto wordt gebruikt om volwassenen met een vorm van uitgezaaidete behandelen die ‘niet-kleincellige longkanker’ (NSCLC) heet, en waarbij een bepaalde verandering (herschikking) zit in het gen met de naam RET (rearranged during transfection). Dit middel wordt gebruikt als u niet eerder bent behandeld met een ander RET-remmend middel.

Bij patiënten van wie de kanker wordt veroorzaakt door een gewijzigd RET-gen, zorgt de verandering in het gen ervoor dat het lichaam een abnormaal eiwit aanmaakt. Dit wordt een RET-fusie-eiwit genoemd. Het kan leiden tot ongecontroleerde groei van cellen en kanker. Gavreto remt de werking van RET-fusie-eiwitten en kan helpen om de groei van de longkanker te vertragen of te stoppen. Ook kan het helpen om de kanker kleiner te laten worden.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie

Galileelaan 5/03 - 1210 BRUSSEL

Website:

e-mail:

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002087 created on 20/04/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring