Your boobs are calling

Roche heeft een campagne gelanceerd met één simpel doel: vrouwen aanmoedigen om hun borsten beter te leren kennen. Regelmatig naar je borsten kijken en voelen is de sleutel tot leren wat normaal aanvoelt voor jouw borsten. Daarom willen we jou een leuke en eenvoudige manier bieden om je eraan te herinneren regelmatig naar je borsten te kijken. Maaike, Cath en Serine zullen je hier alvast bij helpen.

Hoe een borstonderzoek uitvoeren?

Normale variaties in borstweefsel tijdens de menstruele cyclus of zwangerschap

Elke maand ondergaan vrouwen veranderingen in hun hormonen die deel uitmaken van een normale menstruatiecyclus. Jouw borsten ondergaan dus tijdens een normale menstruatiecyclus veranderingen, die een invloed hebben op hoe jouw borsten eruit zien en aanvoelen.1,2

Tijdens de zwangerschap ondergaan borsten veranderingen door de verhoogde hormoonconcentraties, en dit om zich voor te bereiden op de borstvoeding. Het is dus volkomen normaal dat jouw borsten anders aanvoelen of eruit zien tijdens een zwangerschap.3

De meeste zwangerschappen zorgen ervoor dat de tepelhof donkerder wordt, de borst groter wordt en bepaalde klieren duidelijker aanwezig zullen zijn. Dit geeft aan dat het lichaam klaar is voor borstvoeding.

Wat moet je doen indien je iets ongebruikelijk voelt?

Panikeer alvast niet. 

Een door zelfonderzoek gevonden knobbeltje is niet altijd synoniem aan borstkanker, ook cysten kunnen aanvoelen als een knobbeltje.

Maar elk ontdekt knobbeltje moet door een arts worden onderzocht.

Het concept van deze borstbewustzijnscampagne is tot stand gekomen met inbreng van ondermeer patiëntenorganisaties en artsen.

Meer informatie over borstkanker

NV Roche SA, met maatschappelijke zetel te Dantestraat 75, B-1070 Brussel, België, zal persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken die u verstrekt door het formulier op onze website in te vullen om u op die manier in staat te stellen deel te nemen aan de campagne Your Boobs are Calling.

Roche verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om u op transparante wijze te informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens en legt uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe lang we ze bewaren. Roche's verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang. Als farmaceutisch laboratorium wil Roche bewustzijn creëren met betrekking tot borstkanker en een actieve rol spelen bij de preventie van borstkanker.

Roche zal het telefoonnummer dat u in het formulier invult verwerken. Deze gegevens zullen worden gedeeld met RingRing, het bedrijf dat de SMS-berichten zal versturen.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met aan Roche gelieerde ondernemingen en onze vertrouwde dienstverleners over de hele wereld. Onze Roche-filialen zullen uw gegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden als wij. Een lijst van aan Roche gelieerde ondernemingen is beschikbaar in het huidige jaarverslag, dat u kunt vinden in het gedeelte “Investors” op www.roche.com. Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit, stellen we de contracten op met de EU Standard Contractual Clauses, die volgens de EU Commissie passende en geschikte waarborgen vormen om naleving van de GDPR te garanderen.

Roche en onze dienstverleners bewaren uw persoonsgegevens gegevens gedurende maximaal 3 jaar na de datum van onze laatste interactie met u.

U hebt het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een vraag of een opmerking hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact opnemen met de DPO van Roche op [email protected].

Indien u een klacht wenst in te dienen of indien u van mening bent dat wij uw bezorgdheid(en) niet op een bevredigende manier hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

  1. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/normal-breast-development-and-changes

  2. https://www.nature.com/articles/3880699

  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32816256/

Lees meer

Onze artikelen over hetzelfde onderwerp

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00001262 created on 14.3.2022

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring