Wetenschap is geen mannen- of vrouwenzaak

De COVID-19 pandemie heeft de cruciale rol die vrouwelijke wetenschappers en gezondheidsmedewerkers spelen in de samenleving duidelijker gemaakt dan ooit tevoren. Op deze Internationale dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap zetten we onze vrouwelijke collega’s – en dat is maar liefst 66% van ons Roche Belux team – dan ook graag in de schijnwerpers. In deze moeilijke tijden geven zij elke dag het beste van zichzelf om deze pandemie te bestrijden.

Wanneer we met een aantal van hen over het thema praten, wordt meteen duidelijk dat ze zich in de eerste plaats als wetenschapper zien en hun geslacht als minder relevant ervaren voor hun werk.

Wat opvalt? Dat ze allemaal van jongs af aan al geboeid zijn door wetenschap: van het uitvoeren van kleine experimenten op hun kamer tot de kinderdroom om later dokter te worden om mensen te kunnen genezen. Jonge meisjes worden aangemoedigd om vooral hun passie te volgen en zich niet van de wijs te laten brengen door twijfels over hun eigen kunnen.

Volgens Brigitte Nolet, Algemeen Directeur bij Roche Belux, moeten vrouwen ook tijdens hun carrière zich vooral niet inhouden en mogen ze best mondiger zijn.

Als coach bij de Healthcare Business women’s Association en bezielster van het Roche vrouwennetwerk voor productstrategie, benadrukt ze het belang van zowel vrouwen áls mannen die vrouwelijke collega’s ondersteunen in hun ambities. Niet onbelangrijk nu de VN waarschuwt dat COVID-19 ook een negatieve impact heeft op vrouwelijke wetenschappers, en dan vooral zij die aan het begin van hun carrière staan.1Een reden te meer om te blijven inzetten op gendergelijkheid opdat vrouwelijk talent benut wordt en zich kan ontwikkelen. Bij Roche zetten we er alvast mee onze schouders onder!

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring