Samen, doen al onze acties ertoe

Zoals elk jaar is het op 4 februari Wereldkankerdag, een internationale bewustwordingsdag voor kanker. Roche steunt de gezamenlijke actie van de Union for International Cancer Control (UICC), die dit jaar in het teken staat van "Together, all our actions matter". Samenwerking is van cruciaal belang, samen met preventie en innovatie, om de gevolgen van de ziekte te bestrijden.

Bij Roche zijn we van mening dat je kanker niet alleen kan verslaan, en daarom geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Wij zijn vorig jaar een partnerschap gestart met Sciensano en de Belgische Vereniging voor Medische Oncologie via het GeNeo-initiatief in België. Deze samenwerking zonder precedent heeft tot doel de impact van gepersonaliseerde geneeskunde voor kankerpatiënten aan te tonen.

Kanker is een van de ziekten waar gepersonaliseerde gezondheidszorg de grootste impact op heeft. Tumorprofilering helpt om de wortels en de mechanismen van de ziekte beter te begrijpen en zal artsen en onderzoekers daardoor in staat stellen om innovatieve, nieuwe kankerbehandelingen te ontwikkelen op basis van celtherapie en vaccintherapie.

Het doel is cellen en genetisch materiaal van patiënten te kunnen verzamelen, behandelen en opnieuw in het lichaam in te brengen om slecht functionerende cellen of genen die aan de basis van de kanker liggen, te genezen. Op die manier zou een "behandeling tegen de ziekte" idealiter kunnen uitmonden in een "genezing van een patiënt".

[Mona Van Steenberghe] : De vroegtijdige opsporing van kanker maakt het mogelijk om de behandelingsopties te personaliseren en dus te verbeteren. In België bedroeg de incidentie van borstkanker in 2018 in totaal 11.009/100.000 personen/jaar. Gepubliceerde gegevens  tonen aan dat de totale gemiddelde kosten van borstkanker 107.456 euro per patiënt bedragen voor een periode van 6 jaar. Een betere behandeling vermindert de duur en de financiële last voor de samenleving.

Gezondheidszorgoplossingen worden steeds meer gepersonaliseerd en geïntegreerd, en bieden een toenemend potentieel voor genezing. Om ervoor te zorgen dat alle kankerpatiënten in gelijke mate van deze vooruitgang kunnen profiteren, moeten we onze systemen klaarmaken voor de toekomst en sturing, infrastructuur en nauwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen om deze nieuwe mogelijkheden te kunnen benutten.

Voorkom wat te voorkomen is, focus op innovatie

[Brigitte Nolet] : We zijn er zo trots op, als Roche en als sector, dat we nieuwe geneesmiddelen en nieuwe gezondheidszorgoplossingen kunnen aanbieden aan mensen die het nodig hebben, wanneer ze dat nodig hebben. Innovatie houdt niet op bij nieuwe geneesmiddelen. Het gaat er ook om hoe we kunnen samenwerken om nieuwe innovatie te bewerkstelligen in de manier waarop we werken, of het nu gaat om digitale ondersteuning of het delen van gezondheidsgegevens om onze besluitvorming ten gunste van patiënten te verbeteren. We weten dat als we werken in de richting van een gezondheidszorgsysteem dat vroeger behandelt, preventieve zorg mogelijk maakt en onnodige therapieën vermijdt, we ervoor zullen zorgen dat de financiële middelen optimaal worden besteed waar ze het grootste effect hebben ten voordele van de patiënten.

Zo lang leek het genezen of wegnemen van om het even welke vorm van kanker niet meer dan een utopie. Maar dat begint te veranderen.

[Yaëlle Garnier] :  Onze droom is bij te dragen tot de uitroeiing van longkanker tegen 2040, door de 95% vermijdbare gevallen als gevolg van roken of milieufactoren te voorkomen en door de overige 5% zo vroeg mogelijk te diagnosticeren en de best mogelijke zorg te verlenen.

Een gezonde levensstijl is helaas geen absolute garantie voor het vermijden van kanker, maar verhoogt wel de kansen op een lang en gezond leven. Kankers hebben bijna altijd een multifactoriële oorsprong, waaronder levensstijl en omgevingsfactoren die de kans op het ontwikkelen van de ziekte soms sterk kunnen beïnvloeden.

Volgens cancer.be zouden we het aantal nieuwe kankergevallen met bijna een derde kunnen verminderen door zes eenvoudige regels op te volgen:

  • Niet roken

  • Extra kilo's vermijden

  • Voldoende lichaamsbeweging

  • Gezond eten

  • Onze alcoholconsumptie matigen

  • Aandacht besteden aan het voorkomen van huidkanker

En dat hangt van ons allemaal af!

Dus wat gaat u in 2021 doen om de last van kanker te verminderen?

2011 publicatie van Broekx, Eur J Health Econ (2011) 12:311–317

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring