Moleculaire Tumor Boards

Waar kennis en gegevens samenkomen om gepersonaliseerde gezondheidszorg te bieden

De convergentie van medische kennis, technologie en datawetenschap is een revolutie in de manier waarop klinische oncologen de behandeling van mensen met kanker kunnen benaderen. 

In slechts een decennium zijn de behandelingsregimes voor patiënten geëvolueerd van "one size fits all" naar een meer specifieke en op maat gemaakte benadering. Deze gepersonaliseerde gezondheidszorgbenadering probeert de beste behandeling voor elke patiënt te identificeren op basis van zijn unieke kenmerken. Bij Roche betekent dit dat we ons engagement om de juiste behandeling te vinden voor de juiste patiënt op het juiste moment, kunnen waarmaken.

Het DNA van kanker begrijpen

Ontwikkelingen in de genomische geneeskunde - de studie van onze genen (DNA) en hun interactie met onze gezondheid - hebben de deur geopend voor een nieuwe manier om naar kankerbehandelingen te kijken. Wetenschappers kunnen nu unieke inzichten verkrijgen in het DNA van een kanker om de specifieke mutaties te identificeren die een maligniteit hebben veroorzaakt. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor kankerdiagnose en behandeling, waaronder de mogelijkheid om te voorspellen hoe de ziekte van een patiënt kan reageren op een behandeling.

Het identificeren van het genomisch profiel van een tumor stelt een klinisch oncoloog in staat te overwegen welke behandelingen of therapieën gebruikt kunnen worden om kankers te bestrijden die veroorzaakt worden door een specifieke genmutatie. Hoe meer er bekend is over genmutaties, hoe ze invloed hebben op personen en hoe ze reageren op verschillende behandelingen, des te meer behandelingsmethodes kunnen worden afgestemd op het profiel van een patiënt.

Hoe kunnen we die kennis over hoe een mutatie op een behandeling kan reageren vastleggen en ervoor zorgen dat we ervan leren? Hier is de mogelijkheid om gegevens over patiënten en hun respons op de behandeling te delen, van cruciaal belang.

De rol van de Moleculaire Tumor Boards

Veel ziekenhuizen hebben nu Moleculaire Tumor Boards, multidisciplinaire bijeenkomsten waar wetenschap en gegevens gecombineerd worden om individuele patiëntencasussen te bespreken op basis van de beschikbare informatie over het genomische profiel van de ziekte van een patiënt, door deze te vergelijken met andere soortgelijke casussen. Lokale Moleculaire Tumor Boards zijn nuttig voor wetenschappers en artsen om mogelijke behandelingsopties geval per geval te bespreken. Ze hebben echter elk verschillende benaderingen van hoe de informatie over tumoren wordt geanalyseerd, en dit kan een vergelijking van gegevens tussen meerdere ziekenhuizen bemoeilijken.

De mogelijkheid voor bredere toepassing

Als het gaat om kanker is tijd van essentieel belang. Digitale automatisering om informatie te analyseren bespaart tijd, wat betekent dat de informatie binnen enkele weken beschikbaar is voor oncologen zodat vertragingen in de behandelingsplannen tot een minimum worden beperkt. 

Zoals prof. Hans Prenen, plaatsvervangend hoofd Oncologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bevestigt : "Door deze vorderingen in tumorprofilering en de integratie van real world data kunnen oncologen duidelijkheid brengen in een complex geheel, het biedt de mogelijkheid om een zeer zeldzame mutatie te vinden, waarvan er mogelijk slechts een paar gevallen wereldwijd zijn en de relevante geneesmiddelen te identificeren om die patiënt als gevolg daarvan te behandelen".  

Voor clinici zoals Prof. Prenen is het voordeel van geavanceerde profileringstechnieken en een analyse met real world data dat ze een krachtig bewijs leveren van het potentieel van een. "Een van mijn patiënten was in palliatieve zorg zonder behandelmogelijkheden", legt hij uit. "Maar via genomische profilering konden we een behandeling identificeren die zou werken op de zeer zeldzame mutatie. Nu heeft die patiënt hoop en een goede kwaliteit van leven gekregen".

Standaardiseren van de aanpak om gepersonaliseerde gezondheidszorg te bieden

België is altijd voorloper geweest in medische innovatie. Iets meer dan een jaar geleden zijn we een unieke samenwerking aangegaan met de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) om samen een nationaal proefproject, GeNeo, op te zetten om een gepersonaliseerd zorgkader in het Belgische gezondheidszorgsysteem tot stand te brengen.

Eerder in maart liet BSMO tijdens een online evenement naar aanleiding van de eerste verjaardag van de GeNeo overeenkomst zien hoe Moleculaire Tumor Boards de nieuwe steunpilaar zijn in precisiegeneeskunde in oncologie.

Een van de doelstellingen van GeNeo is de oprichting van een National Molecular Tumour Board (nMTB) die de manier waarop informatie over patiënten kan worden vergeleken kan standaardiseren. Oncologen zouden deze informatie kunnen gebruiken om te beslissen hoe ze verder gaan met het behandelregime van een patiënt, met een grotere kennis van het potentieel om effectief te zijn.

Uiteindelijk kunnen de implementatie van het GeNeo-project en de ontwikkeling van de nMTB een belangrijke stap vooruit betekenen in het ontsluiten van de belofte van een gepersonaliseerde gezondheidszorg die verder gaat dan kanker, waarbij de uniekheid van elke patiënt wordt overwogen en begrepen om de optimale aanpak van hun zorg te ontwikkelen.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring