Longkanker zie je niet. Je voelt het wel.

De maand november staat in het teken van longkanker. Belgische patiëntenvertegenwoordigers, gezondheidswerkers, academische centra, tal van organisaties en partners uit de farmaceutische sector bundelen nu de krachten. Zij lanceren een sensibiliseringscampagne via sociale media, waarin ze pleiten voor meer aandacht voor de ziekte. Belangrijke aandachtspunten zijn het sensibiliseren voor symptomen van longkanker, het verhogen van de kennis van longkanker en een beter begrip van de risicofactoren. Longkanker vertegenwoordigt 13% van het totaal aantal kankergevallen in België (1).

Sensibiliseringscampagne vraagt aandacht voor symptomen van longkanker

Rokers, maar ook niet rokers

Longkanker is de derde meest voorkomende vorm van kanker in België [1]. Roken is in de meerderheid van de gevallen de oorzaak van de ziekte. Toch hebben één op vijf mensen bij wie longkanker wordt vastgesteld, nooit gerookt [2]. De campagne is dus niet enkel gericht op rokers. Via sociale media wordt iedereen die aanhoudende en onverklaarbare symptomen vertoont, aangespoord om contact op te nemen met de huisarts. Vroege diagnose en behandeling van longkanker kunnen immers de levensverwachting en levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Risicofactoren en symptomen

Hoewel meer dan 80% van alle gevallen vanin verband wordt gebracht met roken [2], ontwikkelen veel mensen die nooit hebben gerookt, longkanker. Er zijn immers veel factoren die tot longkanker kunnen leiden: levensstijl (roken, voeding), omgevingsfactoren (radon, arsenicum, steenkoolrook, asbest of andere kankerverwekkende stoffen, luchtverontreiniging), een familiale of persoonlijke voorgeschiedenis van longkanker, leeftijd (65+) en aanleg (COPD, longfibrose, hoofd-, hals- en slokdarmkanker of een vroegere radiotherapeutische behandeling van de borstkas voor lymfeklierkanker of borstkanker) [3, 4].

De laatste jaren wordt longkanker in toenemende mate in een later stadium vastgesteld.  Meer dan vroeger nog negeren mensen symptomen, zoals onder andere aanhoudend hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, pijn, vermoeidheid, gewichtsverlies [5]. Prof. Johan F. Vansteenkiste, hoofd van de kliniek van de respiratoire oncologie-eenheid van het UZ Leuven legt uit:

Soorten longkanker

Longkanker ontstaat uit cellen in de long die abnormaal gegroeid zijn en zich vermenigvuldigd hebben om een tumor te vormen. Afhankelijk van hoe deze abnormale cellen eruitzien, onderscheidt men twee vormen van longkanker. Kleincellige longkanker (SCLC) vertegenwoordigt ongeveer 20 tot 25% van de gevallen in België. Niet-kleincellige longkanker (NSCLC) 75 tot 80% van de gevallen [6]. Bij deze laatste vorm van longkanker onderscheidt men drie types: adenocarcinoom, plaveiselcel-longkanker (ook epidermoïd carcinoom genoemd) en grootcellige longkanker. Minder voorkomende types longkanker zijn pleomorfe, carcinoïdtumoren, speekselkliercarcinomen en niet-geclassificeerde carcinomen.

Vroegtijdige diagnose

Aan de hand van anamnese, beeldvormend onderzoek, laboratoriumonderzoek, biopsieën en biomarkeronderzoek kan een specialist longkanker diagnosticeren en bepalen of de kanker is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Sommige van deze tests helpen bij het bepalen van het stadium van de longkanker op het moment van de diagnose, zodat de zorgverlener meteen kan bepalen welke behandelingsopties het meest aangewezen zijn. Het classificatiesysteem van de tumoren (variërend van stadium I tot stadium IV) is gebaseerd op de grootte van de tumor, de mate waarin deze is uitgezaaid naar lymfeklieren/klieren, en of er een andere tumor in het lichaam is die in verband kan worden gebracht met de hoofdtumor in de long (metastase). Dit proces wordt ook wel TNM (tumor, knoop en metastase) genoemd.

Nieuwe behandelingsmogelijkheden

Vooruitgang in de wetenschap en lopende klinische proeven hebben geleid tot een breder scala van behandelingsmogelijkheden voor longspecialisten. De laatste 10 jaar zijn er nieuwe behandelingen bijgekomen zoals doelgerichte therapieën of immuno-oncologie, maar ook combinatietherapieën, naast de klassieke chemotherapie, radiotherapie en chirurgie. Bovendien is het belangrijk te benadrukken dat in België ondersteunende, palliatieve zorg beschikbaar is voor longkankerpatiënten in stadium IV. Dit mag niet verward worden met terminale zorg.

Meer steun voor patiënten

De initiatiefnemers van de campagne wijzen ook op het feit dat patiënten en hun families meer steun kunnen gebruiken.  Een sterkere vertegenwoordiging van patiënten kan ertoe bijdragen dat de zorg nog beter beantwoordt aan de noden van de patiënt. Daarom wil men met de campagne ook bestaande patiëntengroepen, die informatie en ondersteuning bieden aan mensen die leven met longkanker in België, een hart onder de riem steken. Paula Koper van ALK Positive Belgium getuigt:

Ze voegt eraan toe:

Andere patiëntenorganisaties, zoals Vaincre (Brussel), richten zich op longkanker in het algemeen.

Voor meer informatie over longkanker, de oorzaken, symptomen, onderzoeken en behandelingen kunt u terecht op de speciale pagina's van de Stichting tegen Kanker of Kom op tegen Kanker. Patiënten en verzorgers die steun zoeken, kunnen terecht bij: VAINCRE, ALK Positive Belgium of LuCE (Lung Cancer Europe).

Over longkanker ‘awareness’ maand

Bewustwordingsmaand voor longkanker vindt jaarlijks in november plaats over de hele wereld. Het moedigt mensen aan om het risico op longkanker te verminderen. Dit door het bewustzijn van symptomen en risicofactoren, het begrip van longkanker en het belang van screening en vroege opsporing te bevorderen. Het is ook een moment om de aandacht te vestigen op het voortdurend onderzoek en de wetenschappelijke vooruitgang die wordt geboekt om meer behandelingsopties te bieden en zodoende uiteindelijk betere resultaten te boeken voor patiënten die met longkanker leven.

Over longkanker ‘awareness’ maand

De partners die aan dit longkankerinitiatief hebben meegewerkt, hebben de ambitie om, gesteund door elk van de belanghebbenden, thematische prioriteiten te stellen in de strijd tegen longkanker. Door gebruik te maken van de samenwerking tussen patiëntenorganisaties, patiëntenvertegenwoordigers, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, het beleid en de industrie, wil het longkankerinitiatief die gebieden aanpakken waar de behoeften van patiënten het grootst zijn. De deelnemers die meewerkten aan de co-creatie workshop van dit initiatief omvatten patiëntengroepen (Vaincre, ALK Positive Belgium, LuCE), gezondheidswerkers & academische centra (UZ Leuven, UZ Gent, UCL - Saint-Luc, AZ Delta, AZ Vesalius), nationale & regionale organisatie (Stichting tegen Kanker,  Kom op tegen Kanker, BeRS, AFBOT, REO, LLCG) en farmaceutische industrie (AstraZeneca, Janssen, MSD & Roche).

Referenties:

[1] https://kankerregister.org/statistieken_tabellen_jaarbasis (C34)

[2] https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

[3] https://www.cancer.be/les-cancers/types-de-cancers/cancer-du-poumon/causes

[4] https://erj.ersjournals.com/content/48/3/889

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6318240/pdf/12325_2018_Article_843.pdf

[6] https://www.cancer.be/les-cancers/types-de-cancers/cancer-du-poumon

[7] https://www.alkpositive.org/what-is-alk

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-M-BE-00001020 - created on 25/10/2021

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring