Lijd niet in stilte, zoek met uw zorgverlener naar een oplossing

Het doel van deze campagne is om bekendheid te creëren omtrent enkele van de belangrijkste onzichtbare symptomen bij MS in samenwerking met patiëntenorganisaties en zorgverleners. Dit om een groter begrip en meer openheid te creëren omtrent deze onzichtbare symptomen.Een campagne georganiseerd voor patiënten en zorgverleners die start met de World MS dag 2023 en gedurende een heel jaar de focus zal leggen op een aantal evenementen waarbij we deze onzichtbare symptomen meer zichtbaar en bespreekbaar willen maken.

Deze campagne bestaat uit verschillende delen:

Dit is het startpunt. We verdelen posters en informeren zorgverleners en patiëntenorganisaties via verschillende kanalen omtrent deze campagne.

We plannen samenkomsten over de hele regio en maken dat alle thema’s aan bod komen. We geven ondersteuning bij het zoeken van sprekers en andere logistieke hulp zodat personen met MS en zorgverleners ‘ontzorgd’ worden van deze beslommeringen. Eens de plaats en agenda vastgelegd, worden deze op de website gepubliceerd zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan deze uiteenzettingen en genieten van de inzichten vanuit de hele regio.

De informatie die aan bod komt tijdens deze bijeenkomsten zal, mits alle toelatingen, verdeeld worden over de hele regio. Dit kan zijn onder de vorm van presentaties, video’s, podcasts, noem maar op. Het is niet omdat je woonachtig/werkzaam bent in de Westhoek, je niet zou kunnen genieten van de interessante info van uw lotgenoten van bvb Zichen-Zussen-Bolder. Deze info wordt ter beschikking gesteld op de gepaste website, waarna u verwittigd wordt van deze nieuw beschikbare info.

De campagne sluiten we af op World MS Dag 2024 met enkele mooie voorbeelden van hoe een aangepaste aanpak, een betere dialoog tussen zorgverlener en persoon met MS, geleid heeft tot een betere beleving van deze symptomen door de personen met MS.

De campagne gaat net van start en een 10-tal centra hebben reeds aangegeven om deel te nemen. Zodra de info definitief is, zal deze hier worden geplaatst.

In de serie

Ontdek meer over multiple sclerose

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00002159 - Created on 22/05/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring