Gepersonaliseerde preventie verbeteren op Hack Healthcare

Tijdens het afgelopen Hack Healthcare evenement, dat midden juni plaatsvond, focusten de deelnemers op het vinden van nieuwe manieren om gezondheidszorg te verbeteren. Omdat gezondheidszorg een breed onderwerp is, nam Roche de leiding over een specifiek onderwerp: gepersonaliseerde preventie. In dit artikel bespreken we de ontwikkelde projecten en hoe Roche met die projecten een waardevolle verandering wil brengen voor patiënten over de hele wereld.

Gepersonaliseerde preventie: de wortels van de ziekte begrijpen

Om te begrijpen waarom gepersonaliseerde preventie zo belangrijk is, moeten we eerst begrijpen wat het juist inhoudt. Celia Oculi, Personalised Healthcare Lead bij Roche Belgium, legt uit:

“Gepersonaliseerde preventie verwijst naar de inspanningen om ziektes te voorkomen op het niveau van het individu. Er wordt gekeken naar individueel medisch bewijs om de meest optimale zorg op maat te kunnen bieden. Gepersonaliseerde preventie stelt de clinici en de industrie in staat om de wortels van de ziekte te begrijpen, met zowel de specificiteit van elke patiënt als de mogelijkheid om in te grijpen in het vroegste stadium.”

Bij Roche streven we ernaar deop het juiste moment te geven. Gepersonaliseerde preventie is dus een strategische prioriteit voor ons. We zijn gespecialiseerd in zowel diagnostische als farmaceutische innovatie. De samenwerking tussen die twee divisies maakt ons uniek, omdat het ervoor zorgt dat we patiënten kunnen voorzien van de meest optimale ondersteuning doorheen hun hele traject: preventie, detectie, diagnose, ondersteuning bij de keuze van behandelingen en medicijnen, monitoring enzovoort.

Projecten op Hack Healthcare

Hack Healthcare is een hackathon die er naar streeft mensen van verschillende achtergronden samen te brengen, en zo innovatieve oplossingen en nieuwe manieren van denken te ontwikkelen. De hackers die werkten aan het thema gepersonaliseerde preventie focusten op deze drie specifieke uitdagingen:

  • Elke dag betere gezondheidskeuzes: personen die gediagnosticeerd worden met een neurodegeneratieve ziekte in een vroeg stadium, in staat stellen om hun aandoening op lange termijn te beheren door hen te voorzien van data gestuurde inzichten en aanbevelingen.

  • Gezondheidscheck-ups aanwakkeren: de frequentie van regelmatige check-ups verhogen bij gezonde personen door gebruik te maken van gedragswetenschappen, in samenwerking met zorgverzekeraars, werkgevers en de traditionele spelers in de gezondheidszorg.

  • Voorspellende analyses bevorderen: het stimuleren van consultaties bij huisartsen of specialisten, of contactname met een aanbieder van tele-consultaties gebaseerd op afwijkingen gedetecteerd in gedrag, lichaamsbeweging of voeding vanuit een breed scala van databronnen.

De verbintenis van Roche naar het ecosysteem

Als kernpartner en initiatiefnemer van de Healthcare Hack hackathon, ging Roche de verbintenis aan om zijn steun te verlenen aan de teams die de meest innovatieve oplossingen ontwikkelden. Aan het einde van de twee dagen durende hackathon kregen 15 teams de kans hun project te presenteren voor een jury van experten. Het resultaat? Veelbelovende ideeën voor de toekomst van patiënten. Een aantal Roche deelnemers en hun multidisciplinaire teams zijn inmiddels gestart met te onderzoeken hoe de gegenereerde ideeën concreet gemaakt kunnen worden.

Eén van de projecten dat ontstond tijdens de hackathon, is een project in oftalmologie dat gericht is op het aanpassen van een nieuwe geminiaturiseerde technologie om de monitoring van patiënten te verbeteren.

Een ander team, inclusief een collega van Roche Diagnostics, streeft naar de integratie van een gepersonaliseerd preventieplan voor werknemers. Het doel is om, onder andere, ziekteverzuim, absenteïsme en vervroegd pensioen door bijvoorbeeld nek- en rugklachten, te verminderen en zodoende ook hospitalisaties en de kost van gezondheidszorg te verminderen. Dit gepersonaliseerde preventieproject voegt drie verschillende ideeën samen die ontstonden tijdens de hackathon, en werd geïntegreerd in de strategische prioriteiten van Roche om duurzame gezondheidszorg te ondersteunen.

Een ander interessant project waar een andere collega van Roche Diagnostics bij betrokken is, is gebaseerd op een virtual reality oplossing die ontwikkeld kan worden om professionele gezondheidswerkers te trainen in het ontwikkelen van een betere ziekenhuishygiëne. Het doel van dit project is het risico voor patiënten op ziekenhuisinfecties te verminderen.

De Patient Engagement Manager van Roche tenslotte is, in samenwerking met een aantal patiëntenorganisaties, de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een platform dat patiënten kan helpen om klinische studies te vinden en dat studie-rekruteerders kan helpen om de juiste patiënten te identificeren.

Naast de innovatieve ideeën die de hackathon voortbracht, heeft Roche ook verschillende nieuwe contacten en partnerschappen gegenereerd die ons zullen helpen om in de toekomst een beter ecosysteem van gezondheidszorg op te bouwen.

Een woordje van de jury

Eva McLellan, Head of Business Strategy & Transformation and Innovation bij Roche BeLux, en jurylid van Hack Healthcare, sloot het evenement af en benadrukte daarbij het belang van partnerschappen.

“Bij Roche geloven we dat innovatieve partnerschappen de essentie zijn in de transformatie van gepersonaliseerde gezondheidszorg. Daarom ondersteunen we Hack Healthcare, om contacten te leggen met onze partners van het ecosysteem en samen te werken aan gepersonaliseerde preventie. Onze rol als Roche is die van katalysator voor innovatieve partnerschappen, we willen samenwerken met alle belanghebbenden in onze gemeenschap en samen gepersonaliseerde gezondheidszorg transformeren.”

Wil je op de hoogte blijven van de missie van Roche? Volg ons dan op LinkedIn!

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring