Dichterbij, eerder, samen

Wij zijn er vast van overtuigd dat baanbrekende vooruitgang in de gezondheidszorg alleen zinvol is als deze toegankelijk is voor de mensen die het nodig hebben. Helaas zijn er wereldwijd nog steeds grote verschillen in de toegang tot behandeling van kanker, afhankelijk van wie je bent of waar je woont. Op Wereldkankerdag herhalen wij de noodzaak om het Belgische kankerplan te actualiseren aangezien kanker de eerste oorzaak is van vroegtijdig overlijden in België1.

Vandaag onthullen we een video waarin we uitleg geven over de verandering in onze benadering van kankerbehandeling ("CLOSER"), onze inspanningen op het gebied van preventie en screening rond oncologie ("EARLIER") en onze partnerschappen om de toegang tot kankerzorg uit te breiden ("TOGETHER").

4 februari is Wereldkankerdag, een initiatief van de Internationale Unie tegen Kanker (UICC). Dit jaar gaat een nieuwe wereldwijde campagne van start onder de naam: "De zorgkloof overbruggen", waarvan het eerste jaar bedoeld is om de barrières te herkennen die de toegang tot kankerzorg belemmeren. Roche is al lange tijd officiële sponsor van dit belangrijke wereldwijde initiatief en we zijn er trots op ook dit jaar weer actief betrokken te zijn. 

Het bestaande kankerplan in België is sterk verouderd daar het dateert van 2013. De Belgische regering heeft zich de ambitieuze doelstelling gesteld om het aantal vermijdbare sterfgevallen tegen 2030 met 15% te verminderen2.

De Covid-19 pandemie heeft aangetoond dat externe factoren de kankerzorg in België kunnen verstoren.3 Concreet heeft het Belgisch Kankerregister een daling van het aantal kankerdiagnoses met 14% vastgesteld tussen maart en september 2020, wat overeenkomt met 5.000 vertraagde diagnoses. 

De wetenschap ontwikkelt zich snel met belangrijke vorderingen op het gebied van kankerdiagnose en -behandeling, wat een meer gepersonaliseerde benadering van kankerbehandeling mogelijk zal maken. Het is daarom van essentieel belang dat België een kader creëert dat toekomstige innovatie en een snelle toegang tot innovatieve geneesmiddelen tegen kanker ondersteunt.  

Een nieuw Belgisch kankerplan zal alle belanghebbenden in het domein moeten samenbrengen, patiënten, onderzoekers, artsen, ziekenhuizen, NGO's, betalers, politici, industrie, ... Het moet een patiëntgerichte benadering hebben waarbij patiënten de bevoegdheid krijgen om deel te nemen aan het definiëren van een plan dat inspeelt op hun behoeften en die hen een stem geeft in de besluitvorming (bv. over behandelingsopties). 

De farmaceutische industrie staat niet alleen in haar oproep tot een vernieuwde en ambitieuze kankerstrategie in België. Daarom zijn we bereid om onze krachten te bundelen met andere organisaties die actief zijn in dit domein om een plan op te stellen dat de komende tien jaar een aanzienlijke impact zal hebben op kankerpatiënten, de gezondheidszorg en de samenleving in het algemeen.

  1. Renard F, Devleesschauwer B, Health Status Report 2019, L’état de santé en Belgique. Bruxelles, Belgique : Sciensano ;  2019. https://www.sciensano.be/en/biblio/health-status-report-2019-letat-de-sante-en-belgique  

  2. Federal Government Agreement 2020, https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf

  3. http://kankerregister.org/media/docs/publications/Kanker-Impact-Coronacrisis_NL_finaal_nov2020.pdf

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring