Al twintig jaar een belangrijke maatschappelijke impact: De waarde van geneesmiddelen in België

Innovatieve geneesmiddelen leiden tot een betere gezondheid voor patiënten. Strikt gezien, gaat hun waarde echter verder dan deze gezondheidsvoordelen. Pharma.be publiceerde ter illustratie een rapport over zowel de kwalitatieve als kwantitatieve waarde van geneesmiddelen voor de patiënt, de maatschappij en de economie aan de hand van casestudy's voor specifieke ziektebeelden.

Innovatieve geneesmiddelen brengen maatschappelijke voordelen met zich mee die waarde toevoegen voor patiënten, zoals overleving, behoud of herstel van de levenskwaliteit, vermijden van comorbiditeiten, sociale inclusie en andere. Vanuit economisch oogpunt bieden ze voordelen zoals lagere ziekenhuiskosten en een lagere belasting voor zorgverleners, evenals economische voordelen, bijvoorbeeld mensen die langer actief blijven of sneller weer aan het werk gaan dan voorheen.

Deze laatstgenoemde impact is belangrijk omdat de Belgische economie geconfronteerd wordt met verschillende structurele uitdagingen, waaronder volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, de toename van de werkloosheid. Mensen die ernstig gehinderd worden door invaliditeit, een langdurige ziekte of aandoening kennen een grotere werkloosheid (8%) dan de totale bevolking (5%) en de grote meerderheid (72%) van de mensen die ernstig gehinderd worden, is inactief. Wij geloven dat als zij tijdig de juiste behandeling krijgen, zij een goede kans maken op een betere levenskwaliteit en weer aan het werk kunnen gaan.

"Het doel bij Roche is om meer voordelen voor de patiënt te bieden tegen een veel lagere kost voor de maatschappij. Daarom zetten we ons 100% in voor innovatie, en in het bijzonder voor het zoeken naar nieuwe moleculen om patiënten met belangrijke onvervulde medische behoeften te helpen. Gezondheidsuitgaven worden zeer vaak geïsoleerd bekeken, als een apart budget zonder impact buiten de directe voordelen voor patiënten, terwijl we geloven dat maatschappelijke voordelen in overweging moeten worden genomen bij het berekenen van de gezondheidszorgwaarde", legde onze Algemeen Directeur Brigitte Nolet uit.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring