De farmasector wil communicatief de trend keren

Met de coronacrisis heeft onze industrie zelden zo in de schijnwerpers gestaan. Onze sector werd gezien als een van de hoofdrolspelers in de gezondheidscrisis en wekte bij het publiek hoge verwachtingen. Wij hebben onze krachten gebundeld en zijn erin geslaagd tests, vaccins en behandelingen te ontwikkelen in een ongekend tempo. Dankzij deze inspanningen kan iedereen vandaag eindelijk opnieuw min of meer een normaal leven leiden. En toch blijft het wantrouwen tegenover de farmaceutische sector groot. Wij hebben dus besloten om communicatie en transparantie centraal te stellen om de trend te keren

Bruggen bouwen om het vertrouwen te herstellen

Het gebrek aan vertrouwen in de farmaceutische wereld heeft de bedrijven van onze sector ertoe gedwongen zichzelf in vraag te stellen. Ik heb het genoegen gehad om een jaar lang de communicatiewerkgroep binnenvoor te zitten. De kwaliteit van de uitwisselingen tussen de leden, de wil tot verandering van onze Raad van Bestuur en het elan van onze nieuwe CEO, Caroline Ven, hebben er stuk voor stuk voor gezorgd dat we van onze missie een boeiend project hebben kunnen maken. Er is een echt verlangen om van elkaar te leren en onszelf telkens weer in vraag te stellen. Deze beschouwingen worden ook gevoed door mijn vroegere carrière in de communicatie.

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om de belangrijke rol van onze laboratoria als sleutelactoren van de gezondheidszorg in de verf te zetten. Daarom hebben wij actief gecommuniceerd en op pedagogische en transparante manier proberen aan te tonen hoe onze sector werkt.  Ook hebben wij de dialoog en de interactie met al onze partners (artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheidsinstanties, ziekenfondsen, universiteiten, patiëntenverenigingen, enz.) versterkt, onder meer door talrijke rondetafelconferenties te organiseren om bruggen te slaan en samen oplossingen te vinden.

Een bocht van 180 graden

Omwille van de strenge voorschriften die gelden in onze sector hebben wij in het verleden niet al te veel vragen beantwoord. Dat was toen de makkelijkste uitweg. Vandaag hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Openheid en dialoog worden langzamerhand een gewoonte. Dit is eens te meer nodig gezien we overspoeld worden met "fake news" dat zich via de sociale media verspreidt en het imago van onze sector schaadt. Vandaag reageren we. Gepast. En geven we cijfers vrij over onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Dit streven naar transparantie is een echte koerswijziging voor onze sector. En dit is geweldig nieuws! We kunnen de reputatie van de sector niet van de ene dag op de andere veranderen, maar geleidelijk aan wordt er aan de weg getimmerd.

Ik heb zelf sinds mijn 25ste psoriasis artritis en ben nog altijd enorm dankbaar dat ik een geneesmiddel heb gevonden dat het mogelijk maakte dat ik mama kon worden en kon blijven werken. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat wij de vertrouwensband tussen de farmaceutische industrie en het grote publiek enkel kunnen herstellen als wij onze inspanningen om op een transparante manier te communiceren, kunnen voortzetten. Zodat iedereen echt inziet welke cruciale rol de sector speelt in de verdere ontwikkeling van de geneeskunde.

Brigitte Nolet is CEO van Roche België en voorzitster van de « Task Force Communicatie » binnen pharma.be.

De kracht van onze missie

Dat brengt ons bij de rode draad doorheen de organisatie. Wat de collega’s bij Roche verbindt, is de passie om vandaag te werken aan wat patiënten morgen nodig hebben. Voor Roche Belux is deze Best Workplaces™ Award een bekroning van ons doel, onze missie.

"Onze missie wordt intens beleefd door iedereen die bij Roche werkt. We staan elke dag op met de passie om het leven van patiënten te veranderen, met de moed om vastberaden te handelen om dit te bereiken en met de verplichting om onze persoonlijke integriteit daarbij te bewaren. Iedere collega maakt met zijn werk een verschil in het leven van patiënten. Daarom geeft werken bij Roche zo veel voldoening. Als organisatie zijn we dan ook bijzonder fier dat onze mensen zich gesteund en gerespecteerd voelen bij het werken voor een doel waar ze echt in geloven, zoals deze Best Workplaces™ Award aantoont", besluit Brigitte Nolet.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring