De COVID-19 pandemie: een opsteker voor een betere patiëntenzorg?

Met de testen en de studies volop aan gang, biedt het de uitgelezen gelegenheid om na te denken over de positieve aspecten die deze crisis met zich meebrengt. Innovatieve middelen om tijdens de crisis het onderzoek verder te zetten, alternatieve zorg ten gunste van de patiënt… COVID-19, een boost om de patiëntenzorg te verbeteren?

[pharma.be]: Waar staat Roche in de race naar een COVID-19 behandeling?

[Brigitte Nolet]: Onze inspanningen zijn momenteel gericht op klinische testen. Het gaat om een cruciale stap aangezien deze testen bijdragen tot het voeden van de wetenschappelijke kennis, ongeacht of het resultaat positief of negatief is. Bij Roche onderzoeken we de veiligheid en de doeltreffendheid van een ontstekingsremmend geneesmiddel voor gehospitaliseerde patiënten met een longontsteking als gevolg van COVID-19.

Roche heeft een lopend klinisch onderzoeksprogramma om de mogelijke rol van dit medicijn bij COVID-19-longontsteking te evalueren. Helaas voldeed een van de uitgevoerde klinische onderzoeken niet aan het belangrijkste criterium, nl. het verbeteren van de klinische toestand, of het secundaire criterium, het verminderen van de mortaliteit bij patiënten. Desalniettemin zet Roche het onderzoek naar dit middel, als een mogelijke behandeling voor patiënten met COVID-19-geassocieerde longontsteking in verschillende klinische onderzoeken, verder.

We zetten net als Roche Diagnostique onze inspanningen verder om dit medicijn nader te onderzoeken in andere behandelingsomstandigheden, wat de noodzaak aan meerdere verdedigingslinies tegen de complexiteit van COVID-19 onderstreept. Roche bestudeert samen met Gilead de combinatie van ons medicijn met hun antiviraal geneesmiddel met mogelijke activiteit tegen COVID-19. Roche ontwikkelt samen met Atea Pharmaceuticals een mogelijke orale behandeling voor patiënten met COVID-19.

Tot slot heeft Roche sinds kort een samenwerkingsakkoord met Regeneron voor de ontwikkeling en de productie van een combinatie van twee antilichamen voor de behandeling en de preventie van COVID-19 infecties. Dit product wordt momenteel getest via vergevorderd klinisch onderzoek.

Heeft België deelgenomen aan dit onderzoek?

[BN] België is al jaren een belangrijke speler op het vlak van klinisch onderzoek. We beschikken over onderzoeksites met goede therapeutische experten die over de nodige vakkennis beschikken voor klinisch onderzoek van fase I tot fase IV. België nam niet deel aan de COVID-onderzoeken, die door Roche werden opgezet, omdat het selectiecriterium in maart een hoog aantal bevestigde COVID-19-patiënten was. We hadden op dat moment een beperkte screeningcapaciteit in vergelijking met andere landen, wat resulteerde in een laag aantal bevestigde epidemiologische gevallen. Om die reden werden we niet geselecteerd. De landenselectie van ons internationale hoofdkantoor is nl. gebaseerd op een sterke haalbaarheidsbehandeling.

In deze bijzondere tijden, schaart Roche zich aan de zijde van de overheden, gezondheidsverstrekkers en iedereen die zich inzet om deze pandemie te overwinnen. 

Welke lessen kunnen we leren uit deze COVID-19 crisis?

[BN] De COVID-19-crisis heeft gevolgen gehad voor de manier waarop we klinisch onderzoek verrichten. Een groot aantal COVID-gerelateerde wijzigingen heeft invloed gehad op de goedkeuringstermijnen voor initiële protocollen door gezondheidsautoriteiten en enkele ethische commissies. Sommige patiënten konden of gaven er de voorkeur aan om zich niet naar het ziekenhuis te begeven voor hun studiebezoeken en in sommige onderzoeken kwam de rekrutering van nieuwe patiënten in het gedrang. Dat gezegd hebbende, zorgde Roche, in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden, voor de continuïteit van alle lopende onderzoeken en er werden zelfs nieuwe onderzoeken opgestart. Roche voert tot op heden 127 studies uit in België.

De zorggemeenschap is gedwongen om out of the box te denken. Dit heeft zich positief vertaald in een meer geïntegreerde samenwerking tussen alle actoren om de efficiëntie en effectiviteit van het beheer van klinische proeven te versterken. Het heeft eveneens het pad geëffend voor versnelde innovatie, wat geweldig is.

Een dergelijke ervaring moet voldoende worden benut, de lijst met voorbeelden is lang: optimalisatie van de opstarttijden van klinische onderzoeken, verbetering van de doeltreffendheid van de pilootprojecten van de Clinical Trial Regulation (CTR), invoering van digitalisering in de uitvoering van proeven (e- toestemming, e-apparaten, elektronische handtekening, telegeneeskunde), virtuele samenwerking tussen de sponsor en zorgverleners en -organisaties verbeteren, thuisbezorging van medicijnen mogelijk maken, thuisverpleging aanmoedigen, een nieuwe manier van testen uitwerken en het bevorderen van een open en transparante communicatie met de autoriteiten.

Het zijn ongekende tijden en ons uiteindelijke doel is te voorzien in de beste mogelijke zorg voor de patiënten.

Artikel gepubliceerd op de pharma.be

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring