COVID-19: Samen staan we sterk

We worden allen samen geconfronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende orde. We willen in de eerste plaats onze steun betuigen aan iedereen die naasten heeft verloren, aan de patiënten en aan de professionele zorgverleners voor hun inzet en moed.

Samen staan we sterk

Roche volgt de ontwikkelingen omtrent COVID-19 op de voet en werkt nauw samen met de medische sector en de overheid in binnen- en buitenland om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Samen staan we sterker.

Er bestaan nog geen vaccins of medicijnen om COVID-19 te voorkomen of genezen. Roche bestudeert momenteel of bepaalde van onze medicijnen effectief kunnen zijn in de behandeling van COVID-19. We doen dit in nauwe samenwerking met overheden en de medische sector. Van zodra er studieresultaten beschikbaar zijn, worden deze bekendgemaakt.

Roche heeft daarnaast expertise en capaciteit wat betreft diagnostische testen. Daarom bieden we onze volledige medewerking en steun aan de overheid om deze expertise zo doeltreffend mogelijk in te zetten in de strijd tegen COVID-19.

Wij gaan door en blijven bereikbaar

We benadrukken dat toegang tot behandelingen voor patiënten een prioriteit blijft. Roche engageert zich ten volle om de continuïteit van onze activiteiten en de distributie van medicijnen voor patiënten te verzekeren en tegelijkertijd het welzijn van onze medewerkers te waarborgen.

We blijven bereikbaar voor informatie betreffende onze activiteiten en medicijnen. In geval van vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de respectievelijke diensten:

Bescherm uzelf en uw omgeving

Roche roept iedereen op om de maatregelen en richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en nationale gezondheidsautoriteiten op te volgen, om zichzelf en anderen te beschermen tegen het virus: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u en alle patiënten het allerbeste toe in deze moeilijke tijden.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring