Welke rangorde hebben België en Luxemburg inzake gepersonaliseerde gezondheidszorg?

De COVID-19-pandemie benadrukt het belang van een beter gebruik van de bestaande middelen in de gezondheidszorg. Veerkrachtige, toekomstbestendige gezondheidssystemen kunnen de levens van miljoenen mensen verbeteren en beschermen. De index “ beoordeelt op een objectieve manier hoe de gezondheidszorgsystemen vandaag presteren en bereidt ze voor op de toekomst. Door beschikbare onafhankelijke en geaggregeerde data te integreren en te onderwerpen aan het kritische oog van een internationaal experten panel komen we tot een kwalitatief en objectief overzicht van 34 gezondheidszorgsystemen in Europa.

België presteert goed met betrekking tot de toegang tot geavanceerde, aangepaste behandelingen, getuige de 7de plaats voor toegang tot CAR-T therapie. Op het vlak van toegang tot gegevens voor onderzoek en ontwikkeling daarentegen komt BE slechts op een 21ste plaats. Ook wat betreft de toegang tot en het beheer van patiënten tot hun gezondheidsgegevens is er duidelijk nog werk aan de winkel. 

Luxemburg presteert duidelijk sterk op het vlak van het gebruik van Elektronische Gezondheidsgegevens (Electronic Health Records, EHR), al wordt het verder wel gekenmerkt door een lagere quotering voor planning, organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en scoort ze lager door het lage aantal kankerregisters.

Van perceptie naar feit

Samengesteld in samenwerking met onafhankelijke deskundigen van patiëntenorganisaties, gezondheidssystemen, denktanks, en de academische wereld, richt de Index zich op de verbetering van de gezondheidssystemen en het besluitvormingsbeleid op basis van feiten (evidence based). Gezondheidsgegevens zijn beschikbaar over de grenzen heen zodat wij van elkaar kunnen leren en toekomstbestendige en performante gezondheidszorgsystemen kunnen uitbouwen.

Over het FutureProofing Healthcare-initiatief

Het FutureProofing Healthcare-initiatief, ondersteund door Roche, brengt deskundigen van over de hele wereld samen om gegevens, bewijsmateriaal, ervaringen en inzichten te delen.

De gepersonaliseerde gezondheidsindex bevat 20 verschillende parameters verdeeld over vier categorieën: Gezondheidsinformatie en IT; Gezondheidsdiensten; Gezondheidsproducten en Technologieën; en Gezondheidscontext, planning en faciliteiten. Deze parameters evalueren de evolutie van de verschillende gezondheidszorgsystemen en meten de vooruitgang inzake gepersonaliseerde gezondheidszorg.

Deze parameters werden geïdentificeerd door een panel van deskundigen, waardoor een model van het optimale ecosysteem voor gepersonaliseerde en digitale gezondheidszorg wordt geleverd.

Het initiatief startte in 2018 met de Duurzaamheidsindex, gevolgd door de indexen over borstkanker en multiple sclerose.

Bezoekvoor meer informatie of om de gegevens achter de Index te onderzoeken.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring