4 intrigerende feiten over klinische studies

Klinische studies zijn van vitaal belang voor de innovatie en optimalisatie van de gezondheidszorg. Nieuwe geneesmiddelen moeten door een studiefase gaan voor ze op de markt kunnen gebracht worden. In 2020 werden er in Europa 503 klinische studies goedgekeurd. De studies geven patiënten de kans om toegang te krijgen tot innovatieve medicijnen die nog niet beschikbaar zijn op de markt. In dit artikel willen we vier intrigerende feiten over klinische studies delen, die aan bod kwamen tijdens ons webinar op de “International Clinical Trials Day”.

1. België leidt de weg

België is één van de meest aantrekkelijke landen voor. Daarom wordt België vaak de ‘Pharma Valley’ genoemd (een referentie naar de Silicon Valley). Er zijn verschillende redenen waarom België zo aantrekkelijk is. Onze ziekenhuizen zijn dicht bij elkaar gelegen, wat gunstig is voor een efficiënte samenwerking en voor een geweldig verwijzingsnetwerk. Bovendien zijn de ziekenhuismedewerkers hoogopgeleid en bekwaam. Dit zijn allemaal redenen waardoor we “snelle en kwaliteitsvolle data kunnen leveren”, zoals Dr. de Azambuja zei tijdens het webinar. Hij merkte ook op dat dit nog verbeterd kan worden voor studies die door onderzoekers geïnitieerd worden als die onderzoekers nauwer zouden kunnen samenwerken met de overheid om de kost te verminderen van studies die de patiënt ten goede komen.

2. De pandemie heeft de klinische studies niet gestopt

De pandemie had een grote impact op ons allemaal. Persoonlijk, maar ook op economisch vlak. Ondanks deze impact zijn klinische studies niet gestopt. Zelfs tijdens een pandemie blijft innovatie in gezondheidszorg een prioriteit. “Het voortzetten van de klinische studies heeft een groot verschil gemaakt voor de patiënten, aangezien sommige medicijnen alleen beschikbaar zijn via die studies”, zei Prof. Prenen tijdens het evenement in mei. Aangezien patiënten in de studies behandeld worden met medicijnen die nog niet beschikbaar zijn op de markt, zou het stilleggen van de studies betekenen dat die patiënten de medicatie die ze nodig hebben niet kunnen krijgen. De pandemie heeft ons gedwongen anders en efficiënter te werk te gaan. Deze toegenomen bereidheid om te verbeteren moet nu verder geïmplementeerd worden in de dagelijkse processen.

3. Educatie en communicatie zijn de sleutels

Het vergroten van het bewustzijn rond klinische studies bij gezondheidswerkers en patiënten is essentieel om te verduidelijken waarom deelname aan een klinische studie belangrijk kan zijn. Enerzijds moeten patiënten zich bewust zijn van het belang van klinische studies en van het voordeel dat deze studies mogen opleveren voor de deelnemende patiënten. Anderzijds moeten gezondheidswerkers getrained worden in het uitvoeren van klinische studies. Opleiding is niet de enige vereiste om van een klinische studie een succes te maken. Ook communicatie speelt een sleutelrol. Zoals we allemaal gemerkt hebben tijdens de periode van thuiswerk, maakt afstand de communicatie niet makkelijk. Er moesten nieuwe manieren gevonden worden om de voortzetting van de studies te verzekeren.

4. We kunnen het niet alleen

Nauwe samenwerking met alle belanghebbenden is essentieel, evenals het hebben van een wettelijk kader. Door onze krachten te bundelen en samen te werken met alle betrokken partijen kunnen we een verbetering brengen in de behandeling van patiënten.

Meer weten

Naar alle nieuws

R.E. Pharm Eline De Bruyne M-BE-00002320 created on 05/09/2023

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.

Roche Pharma in AnderlechtRoche Diagnostics in DiegemLinkedInTwitterFacebookInstagramVoor patiëntenPatiëntenveiligheid en medische informatieGebruiksvoorwaardenPrivacyverklaring