Belux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO), is een leer- en netwerkprogramma dat Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties samenbrengt om ervaringen, kennis en best practices uit te wisselen. Het werd opgericht in 2020 als lokale evenknie van het om samen plaatselijke uitdagingen en opportuniteiten aan te pakken.

Een platform voor en door patiëntenorganisaties

BEEPO  is een platform voor en door patiëntenorganisaties. Het wordt gesponsord door Roche en georganiseerd in samenwerking met patiëntenorganisaties en patiëntenexperten. Op regelmatige basis vinden werk- en inspiratiesessies plaats waarop patiëntenorganisaties – groot of klein – van harte welkom zijn.  

Door middel van open dialoog, samenwerking en co-creatie binnen de patiëntengemeenschap en met andere actoren in het zorgecosysteem, willen we samen het pad effenen naar een gezondheidszorg die meer op maat gesneden is van patiënten. We gaan voor een sterke patiëntenstem op alle niveaus van de gezondheidszorg; zowel op het niveau van de individuele zorg als op het niveau van zorginnovatie en zorgbeleid. 

Binnen het BEEPO-platform identificeren we waar we krachten kunnen bundelen en zetten we concrete, haalbare projecten op poten om patiëntenorganisaties in België en Luxemburg te ondersteunen in hun missie om de zorg voor patiënten en hun families beter, veiliger en doeltreffender te maken.

  • Neem dan zeker een kijkje

  • Heb je een vraag, wil je aansluiten of wens je graag op de hoogte gehouden te worden van het BEEPO-traject? Mail ons op

  • Geïnteresseerd in IEEPO (International Experience Exchange with Patient Organisations), het netwerk dat wereldwijd honderden patiëntenorganisaties samenbrengt? Bezoek deze site:

De afgelopen maanden bewees het BEEPO-platform zich als kweekvijver of incubator die waardevolle ideeën die er het meest toe doen voor patiënten omzet in concrete oplossingen. Met het online gaan van het portaal voor klinische studies kunnen we trots zijn op onze eerste gezamenlijke realisatie.

De afgelopen maanden bewees BEEPO zich als incubator van waardevolle ideeën die er het meest toe doen voor patiënten. Samen met de patiëntengemeenschap en Patient Centrics hebben we een patiëntvriendelijk, neutraal platform voor klinische studies gecreëerd om patiënten op een begrijpelijke en toegankelijke manier beter te informeren over klinische studies.

2021 was het startjaar voor het BeLux Experience Exchange for Patient Organisations (BEEPO), het lokale leer-en netwerkplatform dat Belgische en Luxemburgse patiëntenorganisaties samenbrengt om ervaringen en expertise uit te wisselen.

Lees hier het laatste BEEPO-rapport van onze zomersessies rond digitale gezondheidsapplicaties, klinische studies, patiëntendata (Real World Data) en het versterken van de patiëntenstem in het beleid en in de zorg.

Hoe kan je als patiëntenorganisatie je missie kracht bijzetten door samenwerking met verschillende actoren binnen de gezondheidszorg? Inspiratie door Think Pink (Heidi Vansevenant) en Digestive Cancers Europe (Stefan Gijssels).

Gepersonaliseerde gezondheidszorg wat zijn de voordelen voor de patiënt en hoe kunnen we dit realiseren voor elke patiënt in België en Luxemburg? Inspiratie door Mitchell Silva - Esperity.

R.E. : Pharm E. De Bruyne - M-BE-00001078 - Created on 24/11/2021

De informatie op deze site is bedoeld voor een breed publiek en kan productdetails of andere informatie bevatten die niet van toepassing of geldig is in uw land. Wij maken u erop attent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het benaderen van deze informatie, die mogelijk niet in overeenstemming is met geldende juridische procedures, wet- en regelgeving, registraties of gebruiken in uw land.