Ons antwoord op de medische uitdagingen is: innovatie.

Bij Roche bestaat onze missie en onze ambitie in het vinden van innoverende oplossingenvoor gezondheidsbehoeften waaraan nog niet is voldaan.

Dankzij onze leiderspositie in de biotechnologie en onze expertise in de farmaceutische en diagnostische domeinen hebben we een bijzonder bevoorrechte positie om deze uitdaging aan te gaan.

Onze activiteiten zijn immers zo gestructureerd dat beide divisies hun kennis, hun beheersing van de technologieën en de vruchten van hun onderzoek voortdurend en in alle vrijheid kunnen uitwisselen, zowel op gebied van fundamenteel onderzoek als op dat van vroegtijdige ontwikkeling, klinische ontwikkeling en operationele marketing, vanaf de beginfasen van elk project.

Zo is vandaag elk geneesmiddel dat bij Roche werd ontwikkeld, verbonden aan een analyseprogramma voor biomerkers dat ontwikkeld werd door de diagnostische afdeling. Deze biomerkers maken de identificatie van nieuwe therapeutische targets mogelijk, zorgen voor het elimineren van kandidaat-geneesmiddelen die niet veelbelovend zijn en voor het selecteren van patiëntenpopulaties voor klinische studies. Op klinisch vlak dragen ze bij tot het opstellen van een vroegtijdige diagnose en tot het bepalen van de predispositie voor bepaalde ziekten en van de prognose en de waarschijnlijkheid van respons op een behandeling.

Dankzij deze dubbele competentie beschikt Roche niet alleen over één van de rijkste pipelines in R&D van de farmaceutische industrie maar speelt het ook een pioniersrol in het nieuwe tijdperk van de gepersonaliseerde geneeskunde.

Onderzoek bij Roche, dat is:

  • Een jaarlijkse investering van bijna 10 miljard euro, of meer 27 miljoen euro per dag.
  • Meer dan 22 % van de omzet van de farmaceutische afdeling per jaar opnieuw geïnvesteerd.
  • 23 000 wetenschappers verspreid over 30 onderzoekscentra ter wereld.
  • 118 partnershipcontracten boven op de gezamenlijke onderzoeksteams van Roche, Genentech (EU) en Chugai (Japan).
  • 72 nieuwe moleculaire entiteiten in ontwikkeling (31.12.2017).