Samen werken we de gezondheidszorgsystemen op voor de toekomst

Eva McLellan

Sinds ik in 2019 mijn functie bij Roche België opnam, hebben we met mijn team bijgedragen tot het ontstaan van verschillende nieuwe partnerschappen tussen Roche en verschillende externe stakeholders, waaronder andere farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen, start-ups en samenwerking met denktanks. Door meer dan 60 partners in onze ecosystemen met elkaar te verbinden, willen we concrete oplossingen bieden om ziekten te voorspellen, te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen, en betere resultaten mogelijk te maken dankzij een meer gepersonaliseerde manier. 

Wereldwijd komen vooruitstrevende zorgprofessionals, academici, leden van de industrie, oprichters van digitale start-ups, verzekeraars, beleidsmakers, patiënten verdedigers en vele anderen bij elkaar met het gemeenschappelijke doel kosteneffectieve, toekomstgerichte gezondheidszorgsystemen tot stand te brengen die mensen in staat stellen hun leven lang controle te houden over hun gezondheid. Een beweging die ook in eigen land aan kracht wint.

Elke samenwerking bekijkt de manier waarop we gezondheidszorg verlenen en ontvangen vanuit verschillende perspectieven. Door ze te verenigen, bieden we het systeem de mogelijkheid om efficiënter gebruik te maken van de beperkte middelen en resultaten te behalen die zowel voor elk individu en voor de samenleving optimaal zijn.

Verlichting van de ziektelast

Zelfs in een land als België of Luxemburg, dat over een geavanceerd gezondheidszorgsysteem beschikt, kan de ziektelast extreem hoog zijn - de uitgaven voor gezondheidszorg behoren tot de hoogste in Europa, met ongeveer 10% van het BBP. En dit cijfer zal nog stijgen door de vergrijzing van de bevolking en naarmate nieuwe technologieën en behandelingen beschikbaar komen. 

De vraag naar middelen wordt met de dag groter, dus we moeten nu handelen. Het is duidelijk dat onze behoeften, wensen en prioriteiten op het gebied van gezondheidszorg snel veranderen. 

Het is nu tijd om de status quo ter discussie te stellen en verouderde structuren te ontmantelen die overbodig zijn geworden en ons nu beletten om vooruit te gaan. We hebben beleid en stimulansen nodig die prioriteit geven aan positieve gezondheidsresultaten tijdens het hele traject van de patiënt, en die onnodige en vaak dure interventies ontmoedigen.

Voor mij gaat het erom de gezondheidszorg naar een ander niveau te brengen, een gezamenlijke aanpak, om een gezondheidszorgsysteem dat sommige mensen heeft geholpen enkele buitengewone resultaten te bereiken, naar een hoger niveau te brengen. Zo geven we ook de volgende generatie de garantie dat ze kunnen genieten van de hoogste zorgstandaarden.

Door meer dan 60 partners in onze ecosystemen met elkaar te verbinden, willen we concrete oplossingen bieden om ziekten te voorspellen, te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen, en betere resultaten mogelijk te maken dankzij een meer gepersonaliseerde manier.
Eva McLellan
Eva McLellan Head of Business Strategy, Transformation and Innovation

Blijvende kracht

Ons huidige gezondheidszorgsysteem is ontwikkeld met interventies als basis. Het omvormen van dit systeem om het kosteneffectiever te maken door zich te richten op daadwerkelijke resultaten op patiëntniveau, vereist zowel doorzettingsvermogen als inzet van alle betrokken partijen.

Bij Roche zijn we van mening dat het bieden van innovatieve behandelingen niet voldoende is. We streven ernaar onze traditionele rol als biotechnologiebedrijf, dat alleen baanbrekende therapieën levert, te overstijgen en oplossingen te bieden voor een brede waardeketen in de gezondheidszorg. Diagnostiek omvat oplossingen van preventie tot detectie, monitoring en ondersteuning van behandelingsbeslissingen. Onze insights businesses creëren zinvolle inzichten voor zowel medisch onderzoek als belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Wat zeker is, is dat Roche een ongeëvenaarde breedte en diepte biedt in het begrijpen van de moleculaire biologie van ziekten. We streven ernaar om met alle spelers in de gezondheidszorg samen te werken om een geïntegreerd ecosysteem op te bouwen, waarbij we de elementen van ons brede aanbod op een gecoördineerde manier op elkaar afstemmen en dit door op te treden als een drijvende kracht om versnipperde benaderingen te beperken.

Waar een wil is, is een weg: onze woorden in daden omzetten 

Ik erken dat de hervorming van de gezondheidszorgstelsels soms een uitdaging zal zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat de inzet om efficiëntere en resultaatgerichte gezondheidszorgstelsels tot stand te brengen, zijn vruchten zal afwerpen. Ik geloof ook sterk in de kracht van mensen, en dat we in samenwerking met interne en externe teams in staat zullen zijn om een echte positieve impact te kunnen hebben voor zowel de patiënt als de samenleving. Sterker nog, dat doen we al. 

Ik zal deze zorgverleners interviewen in een reeks video's genaamd "Healthcare Innovation Talks". Ze vertegenwoordigen de volgende generatie lokale denkers, visionairs, architecten en innovators die klaar zijn om het traditionele model van transactionele gezondheidszorg te vervangen door systemen die responsief, flexibel en resultaatgerichtzijn en die ieders gezondheid centraal stellen in de doelstellingen.

Gesprek na gesprek, partnerschap na partnerschap, ik ben ervan overtuigd dat we samen hebben wat nodig is om de positieve gezondheidservaringen te creëren waar we naar streven.