Hoe zorgen we ervoor dat samenwerking wederzijds en zinvol is en niet slechts een afvinkoefening?

Collaboration Reciproque Roche

In onze reeks gesprekken over gezondheidsinnovatie worden best practices onderzocht over hoe we samen zinvolle en impactvolle innovatie kunnen stimuleren die werkt voor patiënten en samenlevingen. We zijn net gestart met seizoen twee van deze reeks. Seizoen twee richt zich op de samenwerking met patiënten en hun vertegenwoordigers. We hopen dat dit anderen zal inspireren om samen met ons bij te dragen aan een betere gezondheidszorg voor iedereen.

In onze eerste videoreeks sprak onze vorige directeur Eva McLellan, die nu General Manager is van Roche in Slovenië, met Belgische visionairs en vernieuwers die de status quo aanpakken en grenzen verleggen om de gezondheidszorg van de toekomst te transformeren.

Via deze gesprekken werd onderzocht hoe we innovatie kunnen stimuleren door het traditionele model van transactionele gezondheidszorg om te buigen naar een duurzame omgeving en naar positieve gezondheidservaringen voor iedereen. De serie benadrukte dat we alleen samen - binnen ons vakgebied en met onze partners - een verschil kunnen maken in de samenleving waarin we leven en werken.

Seizoen twee van de reeks verkent de manieren om betekenisvolle langetermijnrelaties en vertrouwen op te bouwen met onze meest waardevolle en meest betrokken partners: de patiënten. Patiënten zijn de aangewezen personen om innovatie te stimuleren, omdat zij experts zijn in leven met hun aandoening en omdat zij een unieke kijk hebben op het "volledige" traject van de patiënt, van de diagnose tot de behandeling en het leven met hun aandoening.

Elk van de drie geïnterviewden in de reeks heeft zijn eigen unieke perspectief te vertellen, niet alleen als patiënt, maar ook als persoon op reis in het gezondheidszorgsysteem. In de video's wisselen zij van gedachten met onze collega’s die het mandaat hebben gekregen om zinvolle patiëntenparticipatie te bevorderen. Het creëren van gemeenschappelijke waarde, het respecteren van onafhankelijkheid en het rekening houden met de vaak beperkte middelen, zijn hier essentieel.

Dit tweede seizoen onderzoekt hoe patiënten vandaag betrokken worden en hoe een nauwere en efficiëntere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de patiëntengemeenschap positieve veranderingen teweeg kan brengen. Patiënten moeten worden beschouwd als gelijkwaardige partners rond de tafel, we herhalen dit al jaren, maar is het vandaag ook een realiteit? Als dat nog niet zo is, hoe kunnen we de stem van patiënten dan versterken om in de toekomst een duurzamer samenwerkingsmodel op te bouwen?   

Stefanie, een sociaal ondernemer en overlever van kanker, is gepassioneerd over de betrokkenheid van patiënten en legt uit hoe we kunnen evolueren en echt geïnspireerd raken "door" en "voor" patiënten. 

Inge, een MS-patiënte, vertelt over haar ervaringen met het testen van een nieuwe technologie - een spraakassistent op haar mobiele telefoon die informatie en ondersteuning toegankelijker maakt voor mensen met de ziekte. 

De laatste stem in de reeks is die van Veerle, coördinator van het programma Patient Experts - ReumaNet - en zelf lupuspatiënt. Veerle vertelt over het koppelen van reële problemen van patiënten aan beleid dat hun traject ondersteunt.

Hun unieke bijdragen en inzichten in hoe goede en slechte samenwerking eruit ziet, kunnen ons helpen om de betrokkenheid van patiënten in de toekomst fundamenteel te maken. Uiteindelijk is het door de kracht van partnerschappen en het samenwerken met visionairs uit alle geledingen van de maatschappij, dat we een beter gezondheidssysteem voor iedereen kunnen opbouwen.