Tecentriq® (atezolizumab)

Actief bestanddeel : atezolizumab
Therapeutisch domein : Oncologie

Tecentriq is een monoklonaal antilichaam gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van blaas- en urinewegstelselkanker of van bepaalde vormen van longkanker.

Informatie over Tecentriq voor professionele zorgverleners.

De wetenschappelijke bijsluiter van Tecentriq is hier beschikbaar.

De patiënten bijsluiter van Tecentriq is hier beschikbaar.

_______
 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: [email protected]