Ethiek
 

Roche  hanteert hoogstaande ethische standaarden in al zijn activiteiten en leeft daarbij alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na. Correct ethisch gedrag in de bedrijfsvoering is volgens Roche de voorwaarde voor een gezonde en eerlijke omgeving die van waarde is voor iedereen.
Roche heeft voor zijn werknemers over de hele wereld de standaarden voor correct ethisch gedrag vastgelegd in de Corporate Principles en de Code of Conduct.

Roche realiseert zich dat de farmaceutische industrie hoge eisen aan het eigen gedrag en bedrijfshandelen moet stellen. Een verantwoorde bedrijfsvoering is noodzakelijk om innovatieve medische oplossingen te kunnen blijven ontwikkelen voor ernstige of levensbedreigende ziekten. Anderzijds zijn ethisch handelen en respect essentiële voorwaarden om de relaties met alle partners in de zorg zuiver en constructief te houden.