Onze waarden

“ Al meer dan 100 jaar staat de naam Roche symbool voor innovatie en ondernemingsgeest. Integriteit, moed en passie zijn de waarden waardoor onze medewerkers zich tot op de dag van vandaag lieten leiden. Deze waarden zullen ook in de toekomst een rol spelen bij onze realisaties. Het zijn de steunpilaren van de Roche-cultuur. ”

           Severin Schwan, CEO van de Groep Roche


Integriteit

Integriteit is een fundamentele waarde van de onderneming.

Ze leeft bij al onze werknemers en is bevorderlijk voor de eerlijkheid en het inzicht in onze sterke en zwakke punten. Bovendien leidt deze waarde ons bij onze professionele en commerciële praktijken en bevordert zij respect, eerlijkheid, transparantie en rechtvaardigheid. Verder is integriteit ook bepalend voor onze positieve inbreng in de samenleving door ons aan te sporen om onze verantwoordelijkheid als bedrijf met burgerzin op te nemen.
 

 


Moed

Moed is de hoeksteen van ons succes.

Iedereen die een initiatief neemt, geeft blijk van moed, want elk nieuw idee gaat gepaard met risico’s. Er is moed nodig om te zoeken naar nieuwe manieren van communiceren, naar andere manieren om teamwerk en samenwerking te bevorderen. Onze werknemers moeten moedig zijn om te innoveren en om veranderingen door te voeren. Daarom geven wij hen de autonomie en de hulpmiddelen die nodig zijn om hun manier van werken te verbeteren. Wij zijn trots op onze realisaties en hebben tevens de moed om te leren uit onze fouten. Wij hebben de kracht om competitief te blijven omdat we de moed hebben om onszelf opnieuw uit te vinden.


Passie

Passie is datgene wat ons drijft om onszelf te overtreffen en om nieuwe uitdagingen aan te gaan.


De passie om te slagen motiveert ons. We laten ons leiden door uitmuntendheid, door de hoogste normen en door engagement zonder compromissen op het vlak van efficiëntie en kwaliteit en streven ernaar de verwachtingen van onze klanten systematisch te overtreffen. Wij zijn gepassioneerd door de uitmuntendheid van onze service, want wij geloven dat onze onderneming bestaat voor en door de mensen die wij dienen. Onze passie is besmettelijk... en inspireert anderen