Roche en de farmaceutische industrie in België

nv Roche sa is lid van pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie in België.

Deze vereniging telt 150 farmaceutische ondernemingen die lid zijn. Haar missie, zoals zij ze zelf omschrijft, heeft tot doel "de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik."

Roche heeft er zich toe verbonden de deontologische code die opgesteld werd door pharma.be strikt na te leven en aldus een kwalitatief kader te verzekeren met betrekking tot informatie over zijn geneesmiddelen, alsook permanente vorming en wetenschappelijk onderzoek, ook na het op de markt brengen van zijn geneesmiddelen.

Door zijn lidmaatschap wil Roche meewerken aan de ontwikkeling van een gunstig economisch klimaat dat er voor zorgt dat zowel dokters als patiënten een betere toegang krijgen tot innovatieve producten.

Daarnaast is Roche actief in de vereniging door deel te nemen aan diverse werkgroepen rond aangelegenheden die de farmaceutische industrie aanbelangen.