Wetenschappelijke uitmuntendheid

Roche is één van de meest bekroonde healthcare-ondernemingen.

Wat is de Galenusprijs?

Deze prijs, zeer begeerd binnen de farmaceutische industrie, bestaat in België sinds 1982. Hij beloont niet alleen bijzonder beloftevol werk in het fundamenteel onderzoek, maar ook de meest innoverende molecule die in het afgelopen jaar geregistreerd werd, vanwaar zijn prestige binnen de wetenschappelijke wereld.

In België wordt deze prijs jaarlijks toegekend door een jury die samengesteld is uit eminente specialisten van onze verschillende universiteiten.
De op een nationaal niveau bekroonde geneesmiddelen worden voorgedragen voor de Internationale Galenusprijs, die op zijn beurt om de twee jaar uitgereikt wordt.

Roche is één van de laboratoria die wereldwijd het meest bekroond werd voor de kwaliteit van zijn onderzoek. In België werd de Galenusprijs al 8 keer toegekend aan Roche.

Madopar (Prolopa), in de behandeling van de ziekte van Parkinson, in 1974 (Frankrijk).

Tigason, in dermatologie, in 1984 (Frankrijk).

Anexate, benzodiazepineantagonist, in 1988 (Frankrijk, België).

Neupogen, (ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf AMGEN), groeifactor voor de bloedcellijn van de neutrofielen, in 1992 (België, Frankrijk, Europa).

Pulmozyme, in de behandeling van mucoviscidose, in 1995 (Portugal).

CellCept, in transplantatie, in 1997 (Portugal).

Vesanoïd, in de behandeling van acute leukemie, in 1998 (België).

De antiproteasen, waaronder Invirase, (Galenusprijs Groot-Brittannië in 1995, Spanje / Portugal en 1997), Internationale Galenusprijs in 1998.

MabThera, eerste monoklonaal antilichaam voor therapeutische doeleinden in oncologie, in 1999 (België, Frankrijk)

Herceptin, in de behandeling van gemetastaseerde borstkanker, in 2000 (België, Groot-Brittannië).

Fuzeon, in de behandeling van AIDS, in 2004 (België, Nederland, Portugal, Groot-Brittannië & Internationale Galenusprijs).

Avastin in oncologie, in 2006 (Nederland, Frankrijk, Portugal)

RoActemra, in de behandeling van reumatoïde artritis, in 2010 (België)

Kadcyla, in de behandeling van borstkanker, in 2014 (België)