Media Release

Boortmeerbeek, 14.02.2020

Valentijnsakkoord geeft startschot voor gepersonaliseerde kankerbehandeling

Boortmeerbeek, 14 februari 2020 – Vandaag ondertekenen de Precision Group van de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) en biotechnologisch bedrijf Roche het zogenoemde Valentijnsakkoord. Dat akkoord luidt de start in van een baanbrekend samenwerkingsproject dat een meer gepersonaliseerde vorm van kankerbehandeling zal uittesten in België. Het project heeft de naam GeNeo gekregen.

Gerichte behandeling

Een gerichtere en meer gepersonaliseerde behandeling van kankertumoren is dé toekomst van de medische wetenschap en van oncologie in het bijzonder. Specialisten spreken over ‘Personalised Health Care’. Daarbij wordt niet langer uitgegaan van de lokalisatie van de tumor in het lichaam van de patiënt, maar van het DNA van de tumor. Dat laat toe om kanker gerichter en effectiever te bestrijden.

Biotechnologisch bedrijf Roche, wereldwijd marktleider in oncologie, heeft een nieuwe test ontwikkeld die toelaat om meer dan 300 kankergerelateerde genen te screenen op afwijkingen en meteen behandelingsopties met de hoogste slaagkansen voor te stellen. “De resultaten van de test worden geïnterpreteerd op basis van bestaande klinische data, waardoor de meest relevante behandelingen voor die specifieke tumor kunnen worden geïdentificeerd”, aldus prof. dr. Jacques De Grève, voorzitter Precision Group, BSMO. “Op die manier kan worden nagegaan welke de efficiëntste behandelingswijze en medicatie is voor elk type patiënt.”

De gepersonaliseerde aanpak zal op termijn een veel gerichtere kankerbehandeling op maat van de patiënt mogelijk maken. Verwacht wordt dat dit de gezondheidszorg, zoals we die vandaag kennen, in de nabije toekomst grondig zou kunnen veranderen.

Primeur voor België

Het Valentijnsakkoord, dat het startschot betekent van het zogenoemde GeNeo-project, is een primeur voor België. Zelfs op wereldschaal is het akkoord vooruitstrevend. Voor de eerste keer wordt immers een samenwerkingsproject gestart waarbij alle partijen, zowel private spelers als de overheid, zich engageren om Personalised Health Care in de praktijk uit te testen. Roche financiert het project en de klinische studie, en levert ook de testinfrastructuur. “De studie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Precision Group van de Belgian Society of Medical Oncology en nationaal kankercentrum Sciensano, de wetenschappelijke en raadgevende instelling die verantwoordelijk is voor de bewaking en beoordeling van het beleid met betrekking tot kanker in België, alsook het opstellen van maatstaven voor kankercontrole”, zegt dr. Hans Warrinnier, medisch directeur Roche België.

Het pilootproject is een unieke publiek-private samenwerking die de vooruitgang in wetenschappelijke kennis, data-analyses en de digitale technologie zal gebruiken om elke individuele patiënt de best mogelijke zorg te bieden en tegelijk het gezondheidssysteem te rationaliseren.

Het GeNeo-project

De ruggengraat van het GeNeo-project is een pilootstudie waarin 1000 patiënten zullen worden gerekruteerd. De patiënten zullen diverse oncologische indicaties vertegenwoordigen. Naast de huidige teststandaarden zal van die patiënten ook een genomisch profiel worden gemaakt. Dat kan door gebruik te maken van ‘Comprehensive Genomic Profiling’ (CGP). De juiste behandeling van elke patiënt begint immers bij een efficiënte en effectieve diagnose. Een nationale raad van experten zal dan de juiste behandelingsopties aanbevelen; de patiënten zullen verder worden opgevolgd en die gegevens zullen worden bijgehouden. Integratie van de beschikbare gegevens (testresultaten, behandelingsbeslissingen en opvolgdata) in één database maakt het mogelijk om nieuwe inzichten te verwerven en een gepersonaliseerde behandeling op maat van de patiënt te bepalen. Bovendien zal ook de bredere oncogemeenschap via een interface kunnen gebruikmaken van het systeem, waardoor de kwaliteit van kankerzorg in ons land verder kan worden verstrekt.

Omvorming van het gezondheidssysteem

Op termijn zal de gezondheidszorg evolueren naar duurzamere, door data gedreven systemen die beter zijn voor de patiënt en er zo toe bijdragen de juiste behandeling aan de juiste patiënt op het juiste ogenblik te kunnen geven. ‘Personalised Health Care’ betekent voor patiënten een verbeterde levenskwaliteit, minder behandelingen en minder nevenwerkingen en hiermee verbonden kosten door juistere beslissingen. Voor de dokters betekent het een toegenomen vertrouwen in de behandeling, betere resultaten bij hun patiënten en een duidelijker beeld van de behandelingsopties. Voor de gemeenschap zal ‘Personalised Health Care’ leiden tot een beter gebruik van het gezondheidsbudget en hogere genezingspercentages. Bovendien zal er worden gekeken naar de impact op het budget van de sociale zekerheid, maar ook naar de toegang tot relevante data, die farmaceutische bedrijven moet toelaten om gerichtere behandelingen verder te ontwikkelen op basis van wetenschappelijke inzichten, zonder inbreuk te doen op de privacy van de patiënt.

België staat gekend voor het hoge niveau waarop er klinische studies worden gedaan. Een kwaliteitsvolle testinfrastructuur is noodzakelijk om de juiste patiënten te identificeren voor een klinische studie. Het GeNeo-project en het gebruik van CGP verhogen de aantrekkelijkheid van België op het vlak van klinische studies. Het Valentijnsakkoord is in dat opzicht een volgende cruciale stap in de innovatie van onze gezondheidszorg.