Media Release

Brussels, 27.03.2020

Verklaring van Roche Diagnostics over levering van SARS-CoV-2 test en materiaal

In het licht van de pandemieverklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft Roche begrip voor de enorme wereldwijde vraag naar nieuwe coronavirus-tests.

We hebben daarom de eerste SARS-CoV-2 hogesnelheidstest in recordtijd ontwikkeld. Twee weken geleden verkregen we in een recordtijd goedkeuring voor deze test van de bevoegde instanties. Roche heeft de productie verder opgedreven en werkt 24/7 om zoveel mogelijk tests af te leveren. Miljoenen van deze nieuwe hogesnelheidstests zijn beschikbaar gesteld in verschillende landen en niet alleen in Italië, zoals onterecht wordt beweerd.

Enkele Belgische media meldden ook het nieuws dat Roche Diagnostics Nederland niet voldoende testmateriaal aan laboratoria levert en vroegen Roche om het recept voor één reagens, lysisbufferoplossing genaamd, te publiceren.

Roche wil duidelijk stellen dat dit verhaal niet de realiteit weerspiegelt.

We kunnen het tekort aan Roche's lysisbufferoplossing vanaf vandaag niet bevestigen. Er is geen patentbescherming op de lysisbuffer zelf. Roche kan echter niet de veiligheid, betrouwbaarheid en de kwaliteit van de testresultaten garanderen, indien de voor deze test vereiste reagentia buiten het eigen productienetwerk en de gekwalificeerde productielocaties, worden vervaardigd. De regelgevende instanties hebben de veiligheid en de betrouwbaarheid van de componenten goedgekeurd.

Roche blijft zich inzetten om haar coronavirus-tests af te leveren daar waar ze onmiddellijk effectief kunnen zijn. Tests worden vanaf onze productielocaties verzonden naar laboratoria waar de juiste infrastructuur aanwezig is en het testen onmiddellijk van start kan gaan.

Naast onze eigen opschaling bieden steeds meer bedrijven intussen ook testen aan. Hoewel deze tests een significant antwoord bieden op de noodsituatie, zal de vraag naar tests (en aanvullende medische apparatuur) in de nabije toekomst het aanbod overtreffen. Naarmate het infectiepercentage blijft stijgen, moeten alle gezondheidszorgsystemen een strategie voor prioritering van medische tests, benodigdheden en therapieën ontwikkelen, alsook een alomvattend plan van aanpak voor het beheer van een grotere patiëntenpopulatie. De bescherming van medische professionals is hierbij primordiaal. Onze aanbeveling: gebruik de beschikbare tests alleen voor diegenen die duidelijke symptomen vertonen.

Over de hele wereld is er intensieve samenwerking tussen de industrie, klanten, non-profitorganisaties, overheden en regelgevende instanties om ervoor te zorgen dat we ondersteunen waar we kunnen om het coronavirus in te dijken. Enerzijds door degenen die besmet zijn te testen, anderzijds door het ontwikkelen van geneesmiddelen die COVID-19-patiënten helpen.

Dit is ook wat Roche in België doet. Het aanpakken van de uitbraak vergt een gezamenlijke inspanning van alle spelers in de gezondheidszorg, zoals de taskforce van de overheid die taak op zich neemt. Roche zet zich in om de Belgische autoriteiten en experts te steunen in de strijd tegen de COVID-19-uitbraak en om de testcapaciteit te versnellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met christel.va[email protected].