De farmasector wil communicatief de trend keren

Met de coronacrisis heeft onze industrie zelden zo in de schijnwerpers gestaan. Onze sector werd gezien als een van de hoofdrolspelers in de gezondheidscrisis en wekte bij het publiek hoge verwachtingen. Wij hebben onze krachten gebundeld en zijn erin geslaagd tests, vaccins en behandelingen te ontwikkelen in een ongekend tempo. Dankzij deze inspanningen kan iedereen vandaag eindelijk opnieuw min of meer een normaal leven leiden. En toch blijft het wantrouwen tegenover de farmaceutische sector groot. Wij hebben dus besloten om communicatie en transparantie centraal te stellen om de trend te keren

Bruggen bouwen om het vertrouwen te herstellen

Het gebrek aan vertrouwen in de farmaceutische wereld heeft de bedrijven van onze sector ertoe gedwongen zichzelf in vraag te stellen. Ik heb het genoegen gehad om een jaar lang de communicatiewerkgroep binnen pharma.be voor te zitten. De kwaliteit van de uitwisselingen tussen de leden, de wil tot verandering van onze Raad van Bestuur en het elan van onze nieuwe CEO, Caroline Ven, hebben er stuk voor stuk voor gezorgd dat we van onze missie een boeiend project hebben kunnen maken. Er is een echt verlangen om van elkaar te leren en onszelf telkens weer in vraag te stellen. Deze beschouwingen worden ook gevoed door mijn vroegere carrière in de communicatie.

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om de belangrijke rol van onze laboratoria als sleutelactoren van de gezondheidszorg in de verf te zetten. Daarom hebben wij actief gecommuniceerd en op pedagogische en transparante manier proberen aan te tonen hoe onze sector werkt.  Ook hebben wij de dialoog en de interactie met al onze partners (artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheidsinstanties, ziekenfondsen, universiteiten, patiëntenverenigingen, enz.) versterkt, onder meer door talrijke rondetafelconferenties te organiseren om bruggen te slaan en samen oplossingen te vinden.

Het resultaat van onze denkoefening was de campagne #Science serving life van pharma.be. Deze campagne luidt een keerpunt in de communicatie van de sector in. Met de slogan "Farmaceutisch onderzoek gebeurt in stilte maar heeft een enorme weerklank in ons leven" wilden wij de bevolking raken en inspireren door hen bewust te maken van de maatschappelijke toegevoegde waarde die laboratoria leveren bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen die dagdagelijks levens redden.

Een bocht van 180 graden 

Omwille van de strenge voorschriften die gelden in onze sector hebben wij in het verleden niet al te veel vragen beantwoord. Dat was toen de makkelijkste uitweg. Vandaag hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Openheid en dialoog worden langzamerhand een gewoonte. Dit is eens te meer nodig gezien we overspoeld worden met "fake news" dat zich via de sociale media verspreidt en het imago van onze sector schaadt. Vandaag reageren we. Gepast. En geven we cijfers vrij over onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Dit streven naar transparantie is een echte koerswijziging voor onze sector. En dit is geweldig nieuws! We kunnen de reputatie van de sector niet van de ene dag op de andere veranderen, maar geleidelijk aan wordt er aan de weg getimmerd.

Ik heb zelf sinds mijn 25ste psoriasis artritis en ben nog altijd enorm dankbaar dat ik een geneesmiddel heb gevonden dat het mogelijk maakte dat ik mama kon worden en kon blijven werken. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat wij de vertrouwensband tussen de farmaceutische industrie en het grote publiek enkel kunnen herstellen als wij onze inspanningen om op een transparante manier te communiceren, kunnen voortzetten. Zodat iedereen echt inziet welke cruciale rol de sector speelt in de verdere ontwikkeling van de geneeskunde.

Brigitte Nolet is CEO van Roche België en voorzitster van de « Task Force Communicatie » binnen pharma.be.