NIEUWE DATUM! 16-17 juni 2021, Brussel 

#HackHealthCare

Roche is ervan overtuigd dat we samen sterker staan om te werken aan de zorg van de toekomst. Daarom bundelen we de krachten met andere gezondheidsexperts en stimuleren we betekenisvolle interactie rond gezamenlijke uitdagingen en opportuniteiten, zoals de transitie naar een meer preventieve gezondheidszorg.

Om de omslag van een curatief naar een preventief systeem te versnellen, hosten we tijdens de Hack Healthcare Hackathon een sessie rond het thema gepersonaliseerde gezondheidszorg. Via co-creatie en duurzame samenwerking willen we zo de gezondheidszorg transformeren en de juiste behandeling op het juiste moment bij de juiste patiënt krijgen. Timing is daarbij van cruciaal belang. 

Sessie rond gepersonaliseerde preventie

Alle gezondheidsactoren zijn het erover eens dat er enorme winst te boeken valt door meer in te zetten op preventie. Niet alleen zorgt een vroegere detectie voor betere uitkomsten voor patiënten, ook levert het een enorme kostenbesparing op voor het zorgsysteem. Tijdens deze hackathonsessie breken we ons het hoofd over hoe we nieuwe technologieën, real time patiëntendata en zorgprofessionals met elkaar kunnen verbinden om zo innovatieve preventieve diensten op maat van de patiënt te creëren.

Daarbij gaan we dieper in op volgende uitdagingen: 

Uitdagingen

  • Betere dagdagelijkse gezondheidskeuzes 
    Patiënten met een vroegtijdig vastgestelde neurodegeneratieve ziekte helpen hun aandoening op de lange termijn te beheren door hen op data gebaseerde inzichten en aanbevelingen aan te reiken.
  • Aanmoedigen van gezondheidscheck-ups
    Door samenwerking tussen zorgverzekeraars, werkgevers en meer traditionele actoren in de gezondheidszorg, gezonde burgers ertoe aanzetten om zich regelmatig te laten controleren.
  • Ontsluiten van voorspellende analytics 
    Triggeren van een afspraak bij de huisarts, een specialist of teleconsulent wanneer een afwijking wordt opgemerkt in gedrags-, b ewegings- of voedingsgegevens uit een breed scala aan databronnen.

Maak kennis met de Roche Hackers!

Annick Tourny

Senior Consultant -Strategic Consultancy
Linkedin

Celia Oculi

Personalized Healthcare lead
Linkedin

Jeremy Martin

Digital Engagement Partner
Linkedin

Valerie Marchand

Medical Information Officer & Drug Safety Specialist
Linkedin

Caroline Boone

Medical Manager Neurology
Linkedin

Valerie Storms

Patient Engagement manager
Linkedin

Brecht Quintens

Customer Driven Team Lead GI/GU
Linkedin

Voor meer informatie over de sessie gepersonaliseerde preventie die Roche zal hosten kan u contact opnemen met [email protected]

Deelnemen? 

Wil je graag bij zijn en je kennis en expertise over het thema delen? Hack Healthcare staat open voor alle actoren binnen het gezondheidszorgecosysteem. Voor meer informatie en registratie kan u terecht op de website van Hack Healthcare.  

Over Hack Healthcare Hackathon

Hack Healthcare is een open innovatie-evenement dat verschillende experts uit het gezondheidszorgecosysteem rond de tafel samenbrengt om ingenieuze oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen binnen de gezondheidszorg. De thema's en uitdagingen die tijdens de Hack Healthcare Hackathon worden behandeld, werden geïdentificeerd op basis van input van meer dan 50 professionals uit de gezondheidszorg, patiënten, vertegenwoordigers van farmaceutische en verzekeringsmaatschappijen, startups en onderzoekers.