We worden allen samen geconfronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende orde. We willen in de eerste plaats onze steun betuigen aan alle patiënten en professionele zorgverleners voor hun inzet en moed.

Roche engageert zich ten volle om de continuïteit van onze activiteiten en de distributie van medicijnen voor patiënten te verzekeren en tegelijkertijd het welzijn van onze medewerkers te waarborgen. 

We blijven te uwer beschikking voor informatie betreffende onze activiteiten en medicijnen. In geval van vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de respectievelijke diensten:

Hoewel er op dit huidige moment nog geen medicijnen bestaan voor de behandeling van humane coronavirussen, blijft Roche toegewijd in de strijd tegen het virus en bieden we ondersteuning aan nationale en internationale instanties door middel van expertise en advies met betrekking tot coronavirus.

Roche roept iedereen op om de nodige maatregelen en richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie en nationale gezondheidsautoriteiten op te volgen, teneinde zichzelf en anderen te beschermen tegen het virus: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Bedankt voor het vertrouwen, we wensen u en alle patiënten het allerbeste toe in deze moeilijke tijden.