De behandelingen van multiple sclerose

Multiple sclerose is nog niet te genezen, maar er zijn veel opties om de aandoening te behandelen. Verschillende diagnostische procedures zijn nodig om te bepalen welke het beste is.

Diagnostische procedures

De met multiple sclerose gepaard gaande symptomen zijn divers en kunnen ook de manifestatie zijn van andere aandoeningen. Daarom zijn verschillende studies nodig om de diagnose te bevestigen.

Deze onderzoeken maken het mogelijk om MS concreet te diagnosticeren:

multiple sclerose behandelen
De met multiple sclerose gepaard gaande symptomen zijn divers en kunnen ook de manifestatie zijn van andere aandoeningen. Daarom zijn verschillende studies nodig om de diagnose te bevestigen.

Voor elke multiple sclerose een behandeling op maat

Ondanks intensieve studies weet men nog steeds niet welke factoren een rol spelen bij multiple sclerose, een aandoening die nog altijd ongeneeslijk is. Maar er zijn verschillende geneesmiddelen en methoden die enerzijds acute symptomen op korte termijn verlichten en anderzijds een positieve invloed hebben op de evolutie van MS op lange termijn. De behandeling is gebaseerd op drie pijlers:

  • Hulp in geval van een acute opflakkering
  • Het onderdrukken van het immuunsysteem
  • De behandeling van de symptomen

Het doel van de behandeling is tweeledig: om zo lang mogelijk uw autonomie en kwaliteit van leven te behouden. Om dit doel te bereiken, kiest de arts voor een gepersonaliseerde behandeling die aansluit op uw levensomstandigheden en gezondheidstoestand. Hiervoor houdt hij rekening met het stadium, de evolutie en de symptomen van de aandoening. Hij houdt ook rekening met de leeftijd, het geslacht, de mogelijke aanwezigheid van andere aandoeningen.

Revalidatie bij multiple sclerose

Een andere pijler van de therapeutische zorg van MS is revalidatie. Dit is een bijzonder intensieve vorm van follow-up en kan zowel direct na een opflakkering als in de loop van de aandoening effecten hebben, bijvoorbeeld wanneer de symptomen niet afnemen of wanneer de MS steeds erger wordt. Revalidatie omvat tevens de hierboven genoemde maatregelen. De revalidatie kan binnen of buiten het ziekenhuis  gebeuren, afhankelijk van de ernst van de symptomen.

Altijd moet de aanpakspecifiek op de patiënt afgestemd worden.

MS en consultatie
Uw arts zal regelmatig controleren of uw behandeling (nog) het gewenste effect heeft.

Klinische studies

Klinische studies zijn medisch-wetenschappelijke studies met mensen. Nieuwe geneesmiddelen worden eerst bestudeerd in een laboratorium. Als het erop lijkt dat ze zouden kunnen werken, worden ze daarna voorzichtig uitgeprobeerd bij mensen door middel van klinische studies.

Het doel van een klinische studie is om nieuwe geneesmiddelen te testen om te kijken of mensen zich er beter door voelen en of de geneesmiddelen een ziekte verbeteren of verergering stoppen.

Meer informatie: