Hoe wordt leverkanker behandeld?

Er zijn verschillende manieren om leverkanker te behandelen. De keuze van de behandeling is afhankelijk van verschillende elementen.

Planning van de behandeling van leverkanker

In eerste instantie zal de keuze van de behandeling afhangen van het stadium van de leverkanker wanneer deze wordt vastgesteld. De toestand van de lever en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt zullen ook een belangrijke rol spelen. De arts bepaalt het stadium van de ziekte met behulp van een diagnostische procedure.

De verschillende stadia van leverkanker zijn:

 • Stadium 0 en stadium A: vroeg stadium
 • Stadium B: tussenstadium
 • Stadium C: vergevorderd stadium
 • Stadium D: terminaal stadium

De fundamentele vragen voor de stadiëring zijn:

 • Wat zijn de afmetingen van de tumor?
 • Is de tumor binnengedrongen in de bloedvaten van de lever?
 • Is de tumor al uitgebreid naar andere organen?
 • Wat is de toestand van de lever?
 • Wat is de algemene toestand van de patiënt?

Op basis van het stadium van de ziekte die werd bepaald, beslist de arts over de aangepaste behandeling.

Chirurgische ingreep: gedeeltelijke resectie of levertransplantatie

Er bestaan twee mogelijkheden om leverkanker chirurgisch te behandelen:

leverkanker chirurgische
De lever is het enige orgaan dat volledig kan teruggroeien wanneer het gedeeltelijk wordt verwijderd.

Lokale behandeling van een levertumor

Als het niet mogelijk is om de tumor chirurgisch te verwijderen, bestaan er verschillende lokale behandelingsmethodes om de uitbreiding van kankercellen te af te remmen. Dit zijn de lokale ablatieve behandelingen. Actieve stoffen worden rechtstreeks geïnfiltreerd in de tumor met behulp van een dunne naald of sonde door de buikwand, of met behulp van een katheter in een bloedvat.

Medicamenteuze behandeling

Voor leverkanker wordt er in het algemeen slechts chemotherapie uitgevoerd via transarteriële chemo-embolisatie. Wanneer de chemotherapie wordt toegediend in de vorm van een infuus, is deze namelijk weinig doeltreffend. In tegenstelling tot lokale behandelingen hebben medicamenteuze behandelingen een systemische werking en werken op het hele lichaam. De middelen die gebruikt worden bij de behandeling van leverkanker worden multikinaseremmers genoemd. Multikinaseremmers blokkeren bepaalde kinasen. Kinasen zijn eiwitten die de celgroei stimuleren en vaak continu actief zijn in de kankercellen. Deze kinasen blokkeren, kan dus de groei van de tumor blokkeren. Multikinaseremmers kunnen in de vorm van tabletten worden toegediend.

Bijzondere gevallen: cholangiocarcinoom

In het geval van een cholangiocellulair carcinoom bevindt de tumor zich in de galwegen. Als het mogelijk is om de tumor volledig te verwijderen, wordt er een chirurgische ingreep uitgevoerd. Maar voor twee derde van de patiënten is de leverkanker al vergevorderd op het moment dat hij gediagnosticeerd wordt, en bijgevolg niet meer opereerbaar. Als de gezondheidstoestand van de patiënt dit toelaat, wordt hij met chemotherapie behandeld.

Wat zijn de bijwerkingen van de behandelingen van leverkanker?

De verschillende behandelingsopties van leverkanker hebben elk hun eigen specifieke bijwerkingen. Sommige bijwerkingen van lokale antitumorale behandelingen zijn:

 • Koorts
 • Pijn bovenin de buik
 • Misselijkheid.

Bijwerkingen van de behandeling met multikinaseremmers zijn:

 • Diarree
 • Huidproblemen
 • Rode handpalmen en voetzolen (hand-voetsyndroom).

Het al dan niet aanwezig zijn van bijwerkingen, en de mate waarin ze voorkomen, hangt af van veel verschillende factoren en verschilt van geval tot geval. Geneesmiddelen kunnen bijwerkingen voorkomen of verminderen.

lever kanker bijwerkingen
Spreek open met uw arts over deze symptomen zodat hij/zij ze kan verlichten.