Understanding heart failure

Mythes rond longkanker ontkrachten.

Er bestaan meerdere mythes rond longkanker; velen daarvan dragen bij tot het ‘stigma’ van de ziekte. Klik op onderstaande stellingen om de feiten achter deze mythes te ontdekken...

Mythe

Enkel rokers krijgen longkanker.

Feit

10 à 20% van de longkankers komen voor bij niet-rokers.1

Andere factoren die kunnen bijdragen, zijn onder meer de blootstelling aan het milieu en passief roken.2

Mythe

Alle longkanker patiënten hoesten.

Feit

Hoesten is een vaak voorkomend symptoom bij patiënten waarbij longkanker gediagnosticeerd wordt (> 65%). Doch, zijn er ook heel wat patiënten die geen hoest hebben. Sommigen hebben zelfs helemaal geen symptomen. 3,4

Mythe

Longkanker is een recente ziekte en was er niet voor sigaretten er waren.

Feit

Longkanker werd voor het eerst erkend in 1761, lang voordat er sigaretten waren. Hoewel het vrij zeldzaam was, zorgde het voor verschillende gezondheidsproblemen bij degenen die getroffen werden.5

Mythe

Longkanker tast alleen de longen aan.

Feit

Longkanker kan zich in het lichaam verspreiden in een proces dat uitzaaiing of metastasering wordt genoemd. Longkanker zaait vaak uit naar de hersenen. Hierdoor kan verlies van vitale functies, zoals het gezichtsvermogen, optreden.6

Mythe

Enkel mannen krijgen longkanker.

Feit

Alhoewel longkanker meer mannen dan vrouwen treft (66% van de longkankers), krijgen ook veel vrouwen longkanker (34% van de longkankers). 7

Mythe

Elke longkanker is hetzelfde.

Feit

Er is niet slechts één type longkanker. Er zijn twee hoofdtypen: niet-kleincellige en kleincellige longkanker. Binnen deze 2 hoofdtypes onderscheiden we nog veel meer subtypen.7

Mythe

Je kan niet leven zonder twee longen, dus chirurgische verwijdering van longkanker is niet mogelijk.

Feit

Het verwijderen van één volledige long of een gedeelte ervan is een mogelijkheid bij gelokaliseerde longkanker.8

Mythe

Longkanker komt alleen voor bij ouderen.

Feit

Longkanker komt vaker voor bij ouderen, maar ongeveer een vijfde (21%) van de nieuwe gevallen komen voor bij mensen jonger dan 65 jaar.9

Mythe

Eenmaal uitgezaaid, is longkanker onbehandelbaar.

Feit

Als longkanker eenmaal is uitgezaaid, is het moeilijker te behandelen. Op dat moment is longkanker meestal niet meer te genezen. Toch kan uitgezaaiide longkanker nog behandeld worden. Nieuwe behandelingsopties, zoals doelgerichte behandelingen en immunotherapie, kunnen de overleving verlengen. 8-10

Referenties