Luxemburg

Waardetransfers verricht door Roche naar medische zorgverleners en gezondheidsorganisaties in 2015

banner_transparancy

Roche ondersteunt transparantie in de relatie tussen de industrie en zowel organisaties als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, als een integraal deel van ons engagement voor ethiek en integriteit. 

Beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg, en bedrijven met onderzoek als basis zoals Roche werken samen om ons begrip van verschillende ziektes te bevorderen en om de ontwikkeling en levering van nieuwe geneesmiddelen te ondersteunen voor patiënten die ze nodig hebben.

Net zoals voor elke professionele groep die diensten levert, is het maar zo eerlijk en gepast om organisaties  en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te vergoeden voor hun tijd en expertise.

Roche erkent dat er mogelijke belangenconflicten kunnen zijn van beide kanten en begrijpt ten volle de verwachtingen van patiënten, media en andere belanghebbenden inzake transparantie bij deze interacties. Daarom ondersteunt Roche stappen die de openbaarmaking van waardetransfers naar individuele beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg (inclusief ziekenhuizen, klinieken, universiteiten en onderzoeksinstellingen) bevorderen.

In de onderstaande tabel staan de waardetransfers die Roche in 2015 verricht heeft naar Beroepsbeoefenaars en organisaties in de gezondheidszorg in het Groothertogdom Luxemburg. De informatie is opgesteld volgens de vereisten van de Disclosure Code van EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) en van de Deontologiecode van de APL (Association Pharmaceutique Luxembourgeoise, Luxemburgse Farmaceutische Vereniging).

U vindt hier meer informatie over de code en gegevens over de methodologie die Roche gebruikt, kunnen hier gedownload worden.