product-home-stage-nl

Medication_blanc

Als eerste biotechnologie laboratorium in de wereld, staat Roche vooral bekend om de kwaliteit van zijn onderzoek.

De geneesmiddelen die voortvloeien uit dit onderzoek, worden gewaardeerd omwille van hun groot therapeutisch voordeel en een goede kosten-effectiviteit verhouding.

Alle geneesmiddelen van Roche zijn enkel verkrijgbaar op medisch voorschrift en zijn in hoofdzaak bestemd voor de ziekenhuissector.

In België heeft Roche al zes keer de Galenusprijs gewonnen, telkens opnieuw een beloning voor het innovatieve karakter van zijn farmaceutische producten.

  • Gerelateerde producten
Avastin®

Avastin®

Avastin®

Actief bestanddeel: 

Bevacizumab

Therapeutisch domein:

OncologieAvastin is het eerste geneesmiddel dat de angiogenese, d.w.z. de vorming van een netwerk van bloedvaten dat de tumor voorziet van voedingsstoffen en zuurstof, kan blokkeren.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Bactrim®

Bactrim®

Bactrim®

Actief bestanddeel

Sulfamethoxazole Trimethoprim

Therapeutisch domein

InfectieziektenBactrim is aangewezen bij de behandeling van infecties (klasse van de antibiotica).

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Bondronat®

Bondronat®

Bondronat®

Actief bestanddeel

Ibandronate

Therapeutisch domein

OncologieBondronat wordt gebruikt bij de preventie en behandeling van botmetastasen bij kankerpatiënten.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Bonviva®

Bonviva®

Bonviva®

Actief bestanddeel

Ibandronate

Therapeutisch domein

StofwisselingsziektenBonviva wordt gebruikt bij de preventie of de behandeling van osteoporose bij vrouwen in de post-menopauze.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

CellCept®

CellCept®

CellCept®

Actief bestanddeel

Mycophenolate Mofetil

Therapeutisch domein

Inflammatoire ziektenCellCept is een immunosuppressivum dat gebruikt wordt in combinatie met andere immunosuppressiva om de afstoting van een transplantaat te voorkomen.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Co-Inhibace®

Co-Inhibace®

Co-Inhibace®

Actief bestanddeel

cilazapril-hydrochlorothiazide

Therapeutisch domein

Cardiologie/Vasculaire aandoeningenCo-Inhibace wordt gebruikt bij de behandeling van hypertensie en hartfalen.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Copegus®

Copegus®

Copegus®

Actief bestanddeel

Ribavirin

Therapeutisch domein

VirologieCopegus wordt gebruikt in combinatie met een interferon bij de behandeling van chronische hepatitis C.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.


Cymevene®

Cymevene®

Cymevene®

Actief bestanddeel

Ganciclovir

Therapeutisch domein

Inflammatoire ziekten/VirologieCymevene is een antiviraal geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling en preventie van infecties met het cytomegalovirus (CMV).

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Erivedge®

Erivedge®

Erivedge®

Actief bestanddeel

vismodegib 

Therapeutisch domein

Oncologie

   

De Europese Commissie heeft op 12 juli jl. haar goedkeuring gegeven aan de registratie van Erivedge® (vismodegib).

Erivedge is een doelgerichte therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van huidkanker.   

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Fuzeon®

Fuzeon®

Fuzeon®

Actief bestanddeel

Enfuvirtide

Therapeutisch domein

Virologie

   

Fuzeon wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met HIV.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

 

Gazyvaro®

Gazyvaro®

Gazyvaro®

Actief bestanddeel

obinutuzumab 

Therapeutisch domein

Oncologie

 

 

De Europese Commissie heeft op 29 juli 2015 haar goedkeuring gegeven aan de registratie van Gazyvaro® (obinutuzumab).

Gazyvaro is een monoklonaal antilichaam dat gebruikt wordt bij de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van bloedkanker.  


De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.


Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.


Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

 

 

More

Herceptin®

Herceptin®

Herceptin®

Actief bestanddeel

Trastuzumab

Therapeutisch domein

Oncologie

   

Herceptin is een recombinant monoklonaal antilichaam dat gebruikt wordt bij bepaalde vormen van kanker.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Inhibace®

Inhibace®

Inhibace®

Actief bestanddeel

Cilazapril

Therapeutisch domein

Cardiologie/Maladies cardiovasculaires

   

Inhibace wordt gebruikt bij de behandeling van hypertensie en hartfalen.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Invirase®

Invirase®

Invirase®

Actief bestanddeel

saquinavir

Therapeutisch domein

Virologie

   

Invirase  wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen bij de behandeling van patiënten die besmet zijn met HIV.

De patiëntenbijsluiter van Invirase is beschikbaar via de website www.e-notice.be.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Kadcyla®

Kadcyla®

Kadcyla®

Actief bestanddeel: 

trastuzumab emtansine of T-DM1

Therapeutisch domein:

Oncologie

   

De Europese Commissie heeft op 20 november jl. haar goedkeuring gegeven aan de registratie van Kadcyla (trastuzumab emtansine / T-DM1).

Kadcyla is een doelgerichte therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van borstkanker.   

De patiëntenbijsluiter van Kadcyla is beschikbaar via de website www.e-notice.be.

 

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Konakion®

Konakion®

Konakion®

Actief bestanddeel

Phytomenadione

Therapeutisch domein

Cardiologie/Vasculaire aandoeningen

   

Konakion wordt gebruikt ter bevordering van de bloedstolling en/of om een tekort aan vitamine K aan te vullen.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Lariam®

Lariam®

Lariam®
   

Actief bestanddeel

Mefloquine

Therapeutisch domein

Infectieziekten

   

Lariam is aangewezen voor de preventie en behandeling van malaria.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Lexotan®

Lexotan®

Lexotan®

Actief bestanddeel

Bromazepam

Therapeutisch domein

Centraal zenuwstelstel

   

Lexotan is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om angst te behandelen (anxiolyticum behorend tot de benzodiazepines).

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

MabThera®

MabThera®

MabThera®

Actief bestanddeel

Rituximab

Therapeutisch domein

Oncologie
Inflammatoire ziekten

   

MabThera wordt gebruikt

  • bij de behandeling van reumatoïde artritis
  •   bij de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van bloedkanker 

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

MIRCERA®

MIRCERA®

MIRCERA®

Actief bestanddeel

Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Therapeutisch domein

Anemie

   

MIRCERA is aangewezen bij de behandeling van anemie geassocieerd met chronische nierinsufficiëntie.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

NeoRecormon®

NeoRecormon®

NeoRecormon®

Actief bestanddeel

Epoetin beta

Therapeutisch domein

Oncologie / Anemie

   

NeoRecormon wordt gebruikt bij de behandeling van anemie veroorzaakt door chemotherapie of nierinsufficiëntie.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Pegasys®

Pegasys®

Pegasys®

Actief bestanddeel

Peginterferon alfa-2a

Therapeutisch domein

Virologie

   

Pegasys is aangewezen bij de behandeling van chronische hepatitis B of C.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Perjeta®

Perjeta®

Perjeta®

Actief bestanddeel

pertuzumab

Therapeutisch domein

Oncologie

   

De Europese Commissie heeft op 5 maart jl. haar goedkeuring gegeven aan de registratie van Perjeta (pertuzumab).

Perjeta is een recombinant monoklonaal antilichaam dat gebruikt wordt bij bepaalde vormen van borstkanker.

De patiëntenbijsluiter van Perjeta is beschikbaar via de website www.e-notice.be.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Prolopa®

Prolopa®

Prolopa®

Actief bestanddeel

Levodopa

Therapeutisch domein

Centraal zenuwstelsel

   

Prolopa wordt gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Pulmozyme®

Pulmozyme®

Pulmozyme®

Actief bestanddeel

Dornase alfa

Therapeutisch domein

Inflammatoire ziekten

   

Pulmozyme wordt gebruikt bij de behandeling van mucoviscidose.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Rivotril®

Rivotril®

Rivotril®

Actief bestanddeel

Clonazepam

Therapeutisch domein

Centraal zenuwstelsel

   

Rivotril is aangewezen bij de behandeling van epilepsie.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Roaccutane®

Roaccutane®

Roaccutane®

Actief bestanddeel

Isotretinoin

Therapeutisch domein

Dermatologie

   

Roaccutane wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van acne.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

RoACTEMRA®

RoACTEMRA®

RoACTEMRA®

Actief bestanddeel

Tocilizumab

Therapeutisch domein

Inflammatoire ziekten

   

RoACTEMRA is aangewezen bij de behandeling van reumatoïde artritis.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Rocaltrol®

Rocaltrol®

Rocaltrol®

Actief bestanddeel

Calcitriol

Therapeutisch domein

Stofwisselingsziekten

   

Rocaltrol behoort tot de groep van vitamines D en wordt gebruikt bij de behandeling van nierinsufficiëntie.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Rocephine®

Rocephine®

Rocephine®

Actief bestanddeel

Ceftriaxone

Therapeutisch domein

Infectieziekten

   

Rocephine is een antibioticum voor de behandeling van infecties.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Roferon-A®

Roferon-A®

Roferon-A®

Actief bestanddeel

Interferon alfa-2a

Therapeutisch domein

Virologie / Oncologie

   

Roferon-A is een interferon dat gebruikt wordt om de immuunrespons te verbeteren, vooral bij de behandeling van bepaalde virale aandoeningen.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Tamiflu®

Tamiflu®

Tamiflu®

Actief bestanddeel

Oseltamivir

Therapeutisch domein

Virologie

   

Tamiflu is een oraal antiviraal geneesmiddel voor de behandeling en preventie van griep (influenza).

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Tarceva®

Tarceva®

Tarceva®

Actief bestanddeel

Erlotinib

Therapeutisch domein

Oncologie

   

Tarceva is aangewezen bij de behandeling van bepaalde vormen van long- of pancreaskanker.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Valcyte®

Valcyte®

Valcyte®

Actief bestanddeel

Valganciclovir

Therapeutisch domein

Inflammatoire ziekten / Virologie

   

Valcyte is een antiviraal geneesmiddel voor de behandeling van infecties met het cytomegalovirus (CMV).

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Valium®

Valium®

Valium®

Actief bestanddeel

Diazepam

Therapeutisch domein

Centraal zenuwstelsel

   

Valium is een anxiolyticum behorend tot de benzodiazepines.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Xeloda®

Xeloda®

Xeloda®

Actief bestanddeel

Capecitabine

Therapeutisch domein

Oncologie

   

Xeloda wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker.

De samenvatting van de kenmerken van dit product (SKP) en de patiëntenbijsluiter zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Zelboraf®

Zelboraf®

Zelboraf®

Actief bestanddeel

vemurafenib

Therapeutisch domein

Oncologie

   

Zelboraf is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met een specifieke vorm van melanoom.   

De patiëntenbijsluiter van Zelboraf is beschikbaar via de website www.e-notice.be.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be