Hypoglycemie

Hypoglycemie (hypo) komt voor wanneer uw bloedglucose te laag zakt.

Uw lichaam reageert op een te lage bloedglucose met waarschuwingssymptomen die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Waarschuwingssymptomen voor een te lage bloedglucosewaarde zijn meestal:

  • zich zwak voelen
  • beven
  • geïrriteerd of verward zijn.

Een te lage bloedglucose kan plaatsvinden als er bijvoorbeeld een maaltijd of tussendoortje wordt vergeten of er te laat wordt gegeten, na inspannende fysieke activiteit, of als er teveel insuline werd toegediend. Bij een persoon zonder diabetes zal de pancreas geen insuline meer aanmaken als de bloedglucose onder de normale waarde daalt. Bij een persoon met diabetes blijft de insuline die werd geinjecteerd of toegediend via insulinepomp werken, ook wanneer het bloedglucosewaarde te laag is.


Een te lage bloedglucose kan volgende oorzaken hebben:

  • het maaltijdplan niet volgen
  • teveel lichaamsbeweging of te lange lichamelijke inspanningen doen zonder een tussendoortje te eten
  • teveel medicatie of een wijziging van het tijdstip waarop de medicatie genomen wordt
  • stress
  • neveneffecten van andere medicatie
  • nuttigen van alcohol, in het bijzonder zonder voedsel

Regelmatig uw bloedglucose meten kan u helpen bij het voorkomen van een hypoglycemie. Het is dus belangrijk om uw bloedglucose regelmatig te controleren. Indien onbehandeld, kan een hypoglycemie ernstige complicaties veroorzaken, zoals flauwvallen of aanvallen.


Iemand die een aanval krijgt, of flauwvalt, heeft hulp van anderen nodig. Mensen in dit stadium hebben onmiddellijk een glucagoninjectie nodig. Een professionele hulpverlener kan glucagon voorschrijven en u en uw naasten tonen hoe het moet worden toegediend in geval van nood.