Hyperglycemie

Hyperglycemie (hyper), of een hoge bloedglucose, komt voor wanneer de bloedglucose boven de aanbevolen waarde stijgt. Uw professionele zorgverlener zal het juiste bloedglucoseniveau voor u bepalen.

Een te hoge bloedglucose kan vele oorzaken hebben:

 • teveel eten
 • weinig of geen lichaamsbeweging
 • het niet innemen van medicijnen
 • stress, infecties, ziekte
 • slechte of bedorven insuline

Te hoge bloedglucose kan ernstige complicaties veroorzaken. De waarschuwingssymptomen van een te hoge bloedglucose zijn vaak:

 • vermoeidheid
 • toegenomen dorst
 • veelvuldig urineren
 • wazig zicht
 • droge mond of huid
 • wonden genezen langzaam
 • onverklaarbare gewichtsafname

Het is belangrijk om uw bloedglucosewaarden binnen uw doelbereik te houden. Vaak uw bloedglucose controleren, kan helpen bij het vermijden van een hyperglycemie.