Andere behandelingen

Andere injecties

Naast insuline en medicatie die oraal moet ingenomen worden zijn er ook andere te injecteren medicijnen beschikbaar. Deze medicijnen werden ontworpen om uw bloedglucosewaarden na het eten niet teveel te laten stijgen. Deze behandelingen werken met insuline in het lichaam en zijn geen substituut voor insuline.

Transplantatie van de eilandjes van Langerhans

De pancreas, een orgaan dat ongeveer even groot is als een hand, bevindt zich onder de maag. Hij maakt insuline en enzymen aan die het lichaam helpen bij het verteren en gebruiken van voedsel. Doorheen de hele pancreas bevinden zich cellenclusters die men de eilandjes van Langerhans noemt. Deze eilandjes bestaan uit verschillende soorten cellen, inclusief de bètacellen die insuline aanmaken.

De transplantatie van de eilandjes van Langerhans is een experimentele procedure waarbij de eilandjes uit de pancreas van een overleden donor genomen worden. Deze eilandjes worden gezuiverd, verwerkt en getransplanteerd bij een andere persoon. Eens ze ingeplant zijn, gaan de bètacellen in de eilandjes insuline aanmaken en afgeven. Onderzoekers hopen dat de transplantatie van deze eilandjes mensen met type 1 diabetes zullen helpen om te leven zonder insuline-injecties.1

  1. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (Nationaal instituut voor diabetes en spijsvertering- en nierziektes.Pancreatic islet transplantation(Transplantatie van de eilandjes van Langerhans).Beschikbaar op:http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/pancreaticislet. Geraadpleegd op 10 november 2008..