Insulinepompen

Een insulinepomp voorziet uw lichaam 24 uur per dag van insuline. Een basale insulinedosis wordt automatisch toegediend naargelang uw dagelijkse insulinebehoefte. Ongeveer de helft van de dagelijkse insulinebehoefte wordt gedekt door de basale dosis. De andere helft betreft de insulinebehoefte (bolus) die ontstaat na het eten. Uw professionele zorgverlener zal uw helpen bij het bepalen van uw dosissen.

Insulinepompgebruikers kunnen met hun pomp gewoon naar school of het werk gaan, slapen, en zelfs sporten.’s Nachts kan de pomp gewoon aan de slaapkledij of een deken bevestigd worden, of onder het kussen gelegd worden.

Insulinepompgebruikers kunnen hun pomp afnemen om te gaan zwemmen, douchen of deel te nemen aan bepaalde fysieke activiteiten. Als de insulinepomp minder dan een uur ontkoppeld werd, test dan uw bloedglucose bij het opnieuw aankoppelen van uw pomp en volg de stappen die door uw professionele zorgverlener werden voorgeschreven.
Raadpleeg uw zorgverlener als u langer dan een uur uw pomp hebt ontkoppeld.