Behandeling

Diabetes is gelukkig te behandelen. Met een goede behandeling kan u de complicaties verminderen of zelfs voorkomen. Een diabetesbehandeling bestaat over het algemeen uit: insuline-injecties, medicijnen, dieet en/of lichaamsbeweging. Samen met uw professionele zorgverlener kiest u de behandeling die het best bij u past.

Na verloop van tijd kunnen hoge bloedglucosewaarden gezondheidsproblemen veroorzaken. Diabetes kan daarom verschillende risico's op lange termijn inhouden:1

  • hart- en vaatziekten
  • hoge bloeddruk
  • huidproblemen
  • nierziekten
  • zenuwbeschadiging
  • spijsverteringsproblemen
  • oogziekten
  • tandaandoeningen

U kan deze gezondheidsproblemen voorkomen door uw bloedglucose stabiel te houden en dus regelmatig uw bloedglucosewaarden te controleren.

De eerste stap is een gezonde voeding en lichaamsbeweging. Als u uw bloedglucosewaarden niet met een dieet en lichaamsbeweging kan stabiliseren, dan zal uw professionele zorgverlener u medicatie voorschrijven. Het soort medicijnen zal vooral afhangen van uw type diabetes en de gekozen behandeling.

  1. National Diabetes Information Clearinghouse (Nationaal informatiecenter diabetes). Diabetes, Heart Disease, and Stroke (diabetes, hartziektes en beroertes)..Beschikbaar op  http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/stroke/#connection. Geraadpleegd op 11.11.08.
  2. Endocrine Today.Use of SMBG results is needed for successful outcomes (Gebruik van SMBG-resultaten is nodig voor succesvolle resultaten).Beschikbaar op:http://www.endocrinetoday.com/view.aspx?rid=30180. Geraadpleegd op 13.11.08.