Cardiologie

Kleine oorzaken met grote gevolgen

Wat zijn cardiovasculaire ziekten?  


Het begrip cardiovasculaire ziekte omhelst alle pathologische veranderingen van het hart en/of de bloedvaten.
Cardiovasculaire pathologiën die hieronder vallen zijn aandoeningen van de aders die het hart zelf bevloeien (kransslagaders), hypertensie en atherosclerose, wat in feite een verkalking van de bloedvaten is.

Cardiology

Hypertensie – een aanhoudende verhoogde druk in de arterieën – is een grote risicofactor voor een coronaire ziekte gezien de veranderingen in de vaatwand die hierdoor optreden. Dit resulteert in een probleem met de doorbloeding met uiteindelijk te weinig zuurstofaanvoer naar het hart.
De pijn die met dit zuurstoftekort gepaard gaat wordt angor genoemd (angine de poitrine).

Wanneer de bloedtoevoer naar het hart totaal afgesloten is spreekt men van een myocardinfarct.

Vaak is dit infarct het gevolg van een gevorderde verkalking van de kransslagaders waarin bovendien een bloedklonter de normale bloedstroom belet. Door de plotse stopzetting van bloed-en zuurstofaanvoer brengt een myocardinfarct steeds een letsel teweeg van de hartspier. De blijvende gevolgen van deze letsels aan het myocard worden onder de benaming « chronische hartinsufficiëntie » gegroepeerd. Hoe meer de hartspier is aangetast, des te minder zal de pompfunctie functioneren.

Hypertensie vertoont niet alleen een negatief aspect op niveau van de doorstroming van de kransslagaders maar zal bovendien de hartspier overbelasten. Deze laatste moet namelijk opboksen tegen een alsmaar hogere weerstand van bloedvaten die nauwer worden. Deze aanhoudende overbelasting zal de hartspier uiteindelijk beschadigen.

Wat zijn de symptomen? 

 • Ziekte van de kransslagaders : angor, pijn in de borststreek,
                                                          kortademigheid bij inspanning
 • Arteriele hypertensie : hoofdpijn, pijn in de borststreek, opvallend rode kleur
 • Chronische hartinsufficiëntie  : gezwollen enkels, kortademigheid, vermoeidheid

Top

Wat zijn de oorzaken van cardiovasculaire aandoeningen?

Wat zijn de oorzaken van cardiopathie (aandoening van de hartspier)?

 • Hypertensie
 • Te hoge lipiden
 • Diabetes
 • Ziektes van de hartspier
 • Genetische voorbestemdheid
 • Roken
 • Tekort aan beweging  
 • Aanhoudende stress

Wat zijn de risicofactoren van een cardiovasculaire aandoening?

 • Hypertensie
 • Verhoogd cholesterolgehalte
 • Roken
 • Diabetes
 • Overgewicht
 • Overmatig zoutgebruik
 • Tekort aan beweging
 • Stress


Top

Bestaat er een genetische voorbestemdheid voor het plots ontwikkelen van cardiovasculaire ziektes?  

Veelvuldig voorkomende ziektes zoals cardiale aandoeningen zijn aan heel wat factoren toe te schrijven; deze kunnen zowel hun oorsprong vinden in het milieu of genetisch zijn.

Heel wat genen die elk een verschillende metabole weg belichamen lijken aan de oorsprong te liggen van deze complexe pathologie. Dit is het geval voor:

 • De genen die verantwoordelijk zijn voor het vetmetabolisme, zoals APO E
 • De genen die gelinkt worden aan hypertensie
 • De genen die verantwoordelijk zijn voor thrombosen, zoals factor V

Hoe cardiovasculaire ziekten behandelen?  

Mogelijke behandelingen van een cardiopathie:

Diuretica : verhogen de excretie van urine en verwijderen zodoende de overmaat van vocht uit het lichaam ; het hart wordt minder belast en de arteriële druk daalt.

Inhibitoren van Angiotensine (ACE-inhibitoren en sartanen) : verminderen de hartarbeid en doen de arteriële druk dalen.

Ca – antagonisten : verlagen de arteriële druk en sommigen onder hen verlagen de hartfrequentie.

Bètablokkers : vertragen de hartfrequentie, verlagen de arteriële druk en laten het hart efficiënter werken.

Digitalis preparaten : verhogen de weerstand van de hartspier en verbeteren zodoende de prestaties van het hart.

Top

Hoe deze cardiovasculaire ziektes voorkomen?  

 • Door uw bloeddruk te controleren
 • Door te stoppen met roken
 • Door uw vetverbruik (cholesterol) te matigen
 • Door gewicht te verliezen
 • Door meer lichaamsbeweging te doen
 • Door minder zout te gebruiken

Top

Wat u moet weten  

 • In 2000 waren cardiovasculaire ziektes verantwoordelijk voor één derde van de sterfgevallen wereldwijd.
 • In de geïndustrialiseerde wereld zijn cardiovasculaire ziektes en kanker de twee belangrijkste doodsoorzaken
 • Epidemiologische perspectieven wijzen erop dat in 2010 cardiovasculaire ziektes ook in de ontwikkelingslanden de eerste doodsoorzaak zullen zijn.

In  België is de tendens vergelijkbaar met de wereldwijde epidemiologische gegevens.

Top 

Roche en cardiovasculaire ziektes  

De behandeling van cardiovasculaire aandoeningen evolueert voortdurend en de firma Roche is fier zijn steentje bij te dragen aan deze evolutie. Onafgebroken research van een aantal van zijn producten betekende een echte revolutie in de behandeling van hartinsufficientie.

Het gamma producten dat Roche heeft in het cardiovasculaire domein is omvangrijk en biedt oplossingen aan voor het overgrote deel van de cardiovasculaire aandoeningen, gaande van hypertensie, angor en acuut myocardinfarct tot hartinsufficiëntie.

Top