Anemie

als gevolg van chronisch nierlijden of nierinsufficiëntie

Anemia

Door een chronische nieraandoening kan het zijn dat er onvoldoende EPO aangemaakt wordt. Daardoor wordt de aanmaak van rode bloedcellen te weinig gestimuleerd en ontstaat er een anemie. Wanneer deze anemie chronisch wordt, heeft dit een negatieve impact op het organisme.  Bovendien worden bij een nierinsufficiëntie de rode bloedcellen door  toename van metabole afbraakproducten beschadigd en sneller dan normaal afgebroken.


Hevige bloedingen bij een ongeval kunnen tot anemie leiden.  In dit geval wordt het gebrek aan rode bloedcellen kortstondig met bloedtransfusies verholpen.

Indien de oorzaak van de anemie in de nieren ligt, dan moet de bloedaanmaak permanent met de toediening van EPO ondersteund worden.

Gevolgen

De gevolgen van anemie zijn in de eerste plaats een gebrek aan zuurstof in de weefsels omdat het bloed onvoldoende zuurstof transporteert. Aangezien alle cellen in het menselijk lichaam afhankelijk zijn van zuurstof voor hun overleving en hun goed functioneren, kan anemie leiden tot een brede waaier aan klinische symptomen.


Anemische patiënten zijn vaak duizelig, moe en duidelijk in hun prestatievermogen beperkt. Meestal ontstaan er volgende klachten:

 1. Hart : versnelling van de hartslag, hartritmestoornissen
 2. Longen : ademnood, verhoogde ademfrequentie
 3. Spieren : minder spierarbeid mogelijk door gebrek aan zuurstof
 4. Hersenen : slechtere waarneming, slechter kunnen denken, herkennen en herinneren
 5. Voortplantingsorganen : erectiestoringen, zwakke of geen menstruatie
 6. Immuunsysteem : o.a. slechtere weerstand

Een langdurige onvoldoende zuurstofvoorziening is nefast en kan resulteren in een overbelasting van het hele lichaam. Verschillende opganen raken hierdoor beschadigd maar het hart in het bijzonder.  Het hart tracht namelijk te compenseren voor de inadequate zuurstofvoorziening en verhoogt daarom diens vermogen (kracht en hartritme).  In eerste instantie slaagt het hart erin de pompprestatie daadwerkelijk te verhogen.  Op lange termijn leidt dit tengevolge van een constante overbelasting – zoals bij het “uitrekken” van een elastiek – tot hartvergroting (dilatatie).  Dit leidt tot een verlies van de hartfunctie.  De prestatie is niet meer voldoende, men spreekt daarom van een hartfalen.


   De gevolgen van renale anemie:

 • Gebrekkige zuurstofvoorziening van het lichaam leidt tot prestatievermindering en uitputting
 • Hartfalen

Therapie

Om de aanmaak van rode bloedcellen te stimuleren en daardoor de anemie te corrigeren, wordt naast het toedienen van ijzer voor de hemoglobinesynthese met succes recombinant humaan erytropoëtine (rhEPO) gebruikt.  Dit is een erytropoëtine dat niet door het lichaam wordt geproduceerd maar qua structuur en samenstelling met het natuurlijke erytropoëtine overeenkomt. Voordien kon anemie enkel met bloedtransfusies behandeld worden, met al de daaraan verbonden risico’s.

Recombinant humaan erytropoëtine wordt gentechnologisch aangemaakt en kan daardoor in voldoende hoeveelheden geproduceerd worden. Recent werd een gepegyleerde vorm van het conventioneel recombinant humaan erythropoëtine op de markt gebracht. Deze laat het toe om een anemie te behandelen met veel minder frequente toedieningen. Het is een continue receptor activator (C.E.R.A.).

In de regel ontvangen alle dialysepatiënten synthetisch erytropoëtine om de bestaande anemie te behandelen. Dit kan onderhuids ingespoten worden of via de dialyse toegediend worden. De behoefte aan exogeen erytropoëtine is afhankelijk van de kwaliteit van de dialysebehandeling, van de ijzervoorraad en van de behandeling van bijschildklier-aandoeningen.

Bij diabetici met nierfunctiestoornissen is er een bijkomend probleem: ze ontwikkelen vroeger dan niet-diabetische nierpatiënten een sterker uitgesproken renale anemie. Dat verklaart mede het hogere risico van diabetici om te overlijden aan hart- en vaatziekten.

Om deze reden dienen diabetici meer op nierfunctiestoornissen onderzocht te worden om latere verwikkelingen te voorkomen.  Een regelmatig bezoek aan de huisarts of specialist is dan ook aan te bevelen.
 

   Gepegyleerd recombinant humaan erytropoëtine (C.E.R.A.):

 • Is een hormoon dat door een bepaalde techniek artificieel kan geproduceerd worden,
 • Is een erytropoëtine dat in de aanmaak met het menselijke hormoon overeenstemt,
 • Is een erythropoëtine dat minder frequent wordt toegediend dan het klassiek recombinant humaan erythropoëtine

Behandelingsmogelijkheden: toediening van erytropoëtine om de aanmaak van bloedcellen te stimuleren.

Diabetici dienen regelmatig op nierfunctiestoornissen onderzocht te worden.

Top