Anemie

of bloedarmoede

Wat is anemie (bloedarmoede)?

Anaemia_blood

Anemie betekent een tekort aan rode bloedcellen of erythrocyten en kan onder andere veroorzaakt worden door chronisch nierlijden, door kanker of de behandeling ervan en door een acuut bloedverlies.

Hemoglobine is een eiwit dat in het bloed voorkomt. Het geeft het bloed zijn rode kleur en is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide. Rode bloedcellen zijn vrijwel geheel gevuld met hemoglobine (Hb). Het Hb bindt zuurstof op de rode bloedcellen in de longen en geeft deze dan terug af aan de verschillende weefsels zoals bvb. de spieren.  

De overlevingstermijn van de rode bloedcellen bedraagt slechts 120 dagen, bijgevolg moet het lichaam constant nieuwe cellen aanmaken.

De aanmaak van nieuwe rode bloedcellen gebeurt in het beenmerg en wordt gestimuleerd door het in de nieren aangemaakte hormoon erytropoëtine (EPO).  De nieren regelen door de vorming van EPO de rode bloedcel massa. Indien een anemie ontstaat, bvb. door een acuut bloedverlies tijdens een ongeval, dan wordt in de nieren meer EPO gevormd om de synthese van rode bloedcellen te stimuleren.  De stijging van EPO staat in verhouding tot het bloedverlies.

Bijkomend moet er ook voldoende ijzer in het lichaam aanwezig zijn voor de aanmaak van hemoglobine.

Volgens de Wereld gezondheids organisatie (WHO) spreekt men over anemie als de hemoglobine concentratie lager is dan 12 g/dl bij vrouwen en lager dan 13 g/dl bij mannen.

AnemiaNL

De functie van erytropoëtine gedurende de bloedproductie.

Erytropoëtine wordt in de nieren geproduceerd en stimuleert de synthese van de rode bloedcellen (erytrocyten).

Het aantal rode bloedcellen (erytrocyten) vermindert in geval van anemie.

EPO regelt de aanmaak van erytrocyten.

Belangrijke bloedwaarden voor de diagnose van anemie:

- hemoglobine
- hematocriet

Hoe wordt de diagnose van een anemie gesteld?

Om een anemie vast te stellen kijkt men naar parameters zoals het hematocriet en de hemoglobineconcentratie in het bloed. Het hematocriet (Hct) is de verhouding van het volume rode bloedcellen tot het totale bloedvolume. Deze bedraagt ongeveer 40-50 volumeprocent. Een normale hemoglobineconcentratie bevindt zich bij gezonde volwassen vrouwen en mannen respectievelijk tussen 12 en 16 g/dl en 14 en 18 g/dl.  

Men moet aan een anemie denken indien u één van de volgende symptomen vertoont:

  • Permanent vermoeid
  • Kortademig na inspanning
  • Hartritmestoornissen, hartkloppingen
  • Gevoelig voor koude
  • Bleke huid
  • Malaise (algemeen onwel zijn)
  • Verlies van libido
  • Broze nagels, haarverlies

Top