Anemie

Roche en anemie

figures

Sinds 20 jaar is Roche actief in de ontwikkeling van de behandelingen van anemie. Naast het klassieke recombinant humaan erytropoëtine ontwikkelde Roche recent een Continue Erythropoëtine Receptor Activator (C.E.R.A.), dat slechts één keer alle twee of vier weken gegeven moet worden.

Verder ondersteunt Roche epidemiologisch onderzoek met de “Ericabel” studie.

ERICABEL staat voor "Early Renal Impairment and Cardiovascular Assesment in Belgium".

Gedurende 6 jaar wordt een groep van 926 patiënten met een milde vorm van hypertensie van nabij opgevolgd door 96 huisartsen. De studie beoogt meer inzicht te krijgen in het verband tussen een reeks cardiovasculaire risicofactoren, het Metabool Syndroom, de nierfunctie en cardiovasculair lijden. Deze studie is uniek in België en bij uitbreiding in de wereld. Ze kan ons heel wat leren over de impact van de duur van deze risicofactoren en de evolutie hiervan op nier- en cardiovasculair stelsel. Nierlijden is immers een sluipende ziekte; de patiënt kan gedurende jaren geen klachten hebben en plots wordt er nierlijden vastgesteld. De diagnose komt dus vaak te laat en de schade is dan al onomkeerbaar.