Tekenen en symptomen van GPA of PAM

De tekenen en symptomen van GPA (voorheen ziekte van Wegener) en PAM kunnen erg verschillen. In de onderstaande tabel5 staan de meest voorkomende symptomen opgesomd, evenals de verschillende specialisten waarmee u in aanraking kunt komen.  Opgelet: deze lijst is niet limitatief, het is mogelijk dat u aan andere symptomen lijdt dan diegene die op de lijst vermeld staan. Het is belangrijk dat u met uw arts spreekt over alle symptomen. Hij of zij is de enige persoon die de diagnose van GPA of PAM kan stellen.


Tekenen en symptomen

Luister zo goed mogelijk naar uw lichaam

Wanneer u zich bewust bent van uw symptomen, kan het helpen om beter aan uw arts uit te leggen hoe u zich voelt. Dit is belangrijk om te bepalen welke behandeling voor u het meest geschikt zou kunnen zijn. U weet immers beter dan wie dan ook hoe u zich voelt. Bespreek daarom direct met uw arts wanneer u zich niet goed voelt of wanneer u lijdt aan bepaalde symptomen.

Het is belangrijk dat u regelmatig op consultatie gaat bij uw arts, opdat hij/zij uw ziekte zou kunnen volgen en de symptomen in de gaten zou kunnen houden. 

GPA_affected
MPA_affected

Referenties

[5] National Heart Lung and Blood Institute. Vasculitis. http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/vas/vas_whatis.html. Accessed December 12, 2010.