Behandeling van GPA/PAM

Verschillende behandelingsopties voor GPA/PAM 

Wanneer uw ziekte in een actieve fase is, bestaan er weinig behandelingsopties. Het is aan uw arts om te beslissen welke de meest passende behandeling is in functie van het soort AAV waaraan u lijdt, uw medische achtergrond en de ernst van uw ziekte. Het doel dat hier wordt beoogd is de ontsteking te verminderen en de symptomen onder controle te krijgen.  Het uiteindelijke doel is om een staat van remissie te bereiken en te behouden.

U kunt met uw arts de verschillende behandelingen bespreken. Het is belangrijk dat u samen met uw arts een evaluatie maakt van de risico’s en voordelen van elke behandeling.

Behandelingen die in aanmerking komen voor een discussie met uw arts3,5,6 

baxter

Minder ernstige vormen van GPA/PAM worden vaak behandeld met een combinatie van methotrexaat en glucocorticoïden.

Bij ernstigere vormen van actieve GPA of PAM wordt er vaak gestart met glucocorticoïden (om de ontsteking onder controle te krijgen) in combinatie met een cytotoxische stof, vaak is dit cyclofosfamide.  Deze combinatie wordt gegeven tot remissie wordt bereikt. Nadien zal men vaak overstappen naar een behandeling met minder risico op nevenwerkingen om de remissie te behouden. Azathioprine, methotrexaat of mycofenolaat-mofetil zijn moleculen die hiervoor vaak gebruikt worden.

Sinds 2010 werd ook aangetoond dat rituximab, in combinatie met glucocorticoïden een efficiënte behandeling is voor volwassenen die lijden aan GPA en PAM. Rituximab is een biologisch geneesmiddel dat sinds 2014 in België, onder bepaalde voorwaarden, wordt terugbetaald voor de behandeling van GPA en PAM.

Naast deze behandelingen kan men ook nog andere therapieën in overweging nemen om de symptomen van GPA en PAM onder controle te krijgen. (bijvoorbeeld: plasmaferese)

De informatie die in dit hoofdstuk werden opgenomen reflecteert de recente kennis over deze materie. Het is perfect mogelijk dat uw arts nog andere geneesmiddelen of behandelingen voorstelt.  Deze andere behandelingen kunnen verschillend zijn in gebruik of kunnen andere nevenwerkingen met zich meebrengen. Het is aan uw arts om de voor-en nadelen te evalueren in functie van uw specifieke toestand.

Referenties

[3] University of North Carolina Kidney Center. ANCA vasculitis. http://www.unckidneycenter.org/kidneyhealthlibrary/anca.html. Accessed January 18, 2011.

[5] National Heart Lung and Blood Institute. Vasculitis. http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/vas/vas_whatis.html. Accessed December 12, 2010.

[6] Stone J, et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-Associated Vasculitis, N Engl J Med 2010 ; 363 :221-32.