nv Roche sa

Gezien de aard van onze producten, zijn al onze geneesmiddelen enkel op voorschrift verkrijgbaar. 

Indien u geen deel uitmaakt van het medische korps

vestigen wij uw aandacht op het feit dat het ons, als farmaceutisch bedrijf, wettelijk verboden is inlichtingen over onze producten, verkrijgbaar op voorschrift, rechtstreeks aan patiënten te geven.

Twijfelt u aan iets, hebt u vragen of enig ander probleem met uw gezondheid of een geneesmiddel dat u werd voorgeschreven, weet dan dat uw behandelende arts het best geplaatst is om u raad te geven; neem dus contact op met hem.

Voor dringende gevallen, bel het Antigif Centrum op het nr. 070-245 245.

De samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de patiëntenbijsluiters zijn beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen.